برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی افزودنیهای بومی و اصلاح خواص گوگرد برای ساخت سیمان گوگردیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- شناسایی دو افزودنی آلی بومی بهبود دهنده و اصلاح کننده خواص گوگرد برای تولید سیمان گوگردی
- چاپ مقاله علمی پژوهشی از نتایج طرح در نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

گوگرد یکی از مهمترین و سودمندترین مواد صنعتی است و علاوه بر منابع طبیعی مقادیر زیادی گوگرد نیز از تصفیه گازهای ترش به دست می آید. در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی در مورد این عنصر انجام شده است تا بتوان از آن به عنوان مصالح ساختمانی مانند سیمان گوگردی استفاده نمود. سیمان گوگردی به دلیل مقاومت بالای آن در محیطهای اسیدی و نمکی و نفوذناپذیری در برابر آب در بسیاری از موارد جایگزین مناسبی برای بتن سیمان پرتلند به شمار می رود.
سیمان گوگردی در واقع گوگردی است که خواص آن به کمک یک افزودنی به حالت ویژه ای درآمده است.
اطلاعات راجع به این افزودنیها و مکانیزم دقیق آن در سوابق علمی جهان به صورت واضح ارایه نشده است. در این طرح سعی شده است افزودنیهایی که با قیمت مناسب در داخل کشور موجود می باشند تهیه و میزان تاثیر آن بر خواص گوگرد بررسی شود. در این پروژه 8 نوع افزودنی آلی شناسایی شده است که دو نوع از این افزونیها، خواص گوگرد را تا حد قابل انتظاری اصلاح کردند با استفاده از آنها سیمان گوگردی تهیه و آزمایشات لازم بر روی آنها انجام گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):