برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه پاک کننده بذور ریز برای آزمایشگاههای تحقیقاتی کشاورزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی

پژوهشگران: 
ستایش علی (مسئول طرح)
مدینه سیداحمدرضا (همکار طرح)
قهرایی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه آزمایشی دستگاه فوق الذکر ساخته شده و اطلاعات لازم جهت بهینه سازی آن موجود می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

دستگاه پاک کننده بذورریز به عنوان وسیله ای برای خالص سازی دانه از دیگر ناخالصیها (کاه و کلش، علفهای هرز و پوک و نیز سبک وزن) استفاده می گردد.
یکی از عمده ترین استفاده های این دستگاه در آزمایشگاههای تحقیقاتی کشاورزی به منظور اصلاح بذر و انتخاب بهترین بذر از لحاظ اندازه و وزن می باشد. بطور کلی می توان گفت به عنوان یک وسیله جداکننده دانه های مرغوب از دیگر زواید کاربرد می باشد.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده این دستگاه مورد مصرف فراوانی در آزمایشگاههای کشاورزی به ویژه آزمایشگاه مراکز تحقیقاتی دارد. لذا لزوم تحقیق و فعالیت پیرامون کار بهینه سازی و کاملتر شدن دستگاه در کشورمان بیش از پیش احساس می شود. بطور کلی برای جداسازی دانه های از روشهای مختلف بوجاری استفاده می شود مانند استفاده از غربال و استفاده از روش پنوماتیکی.
در دستگاه پاک کننده بذور از روش پنوماتیکی استفاده شده است.
این دستگاه توسط یک فن دمنده ایجاد جریان هوا کرده و با زاویه مشخص در حال سقوط دانه ها و مواد اضافی جریان هوا را دمیده مواد با وزن مخصوص کمتر از دانه ها جداشده، مسیر دیگری را طی می کنند.
بطور کلی این گزارش در 3 فصل آورده شده است که در فصل اول مطالبی در ارتباط با چگونگی کار و استفاده از روشهای مختلف در پاک کردن دانه ها و مسایل آئرودینامیکی در جریان انتقال دانه ها و خصوصیات آئرودینامیکی در رابطه با جداسازی دانه ها، و در آخر نتایج بررسی آمده است.
در فصل دوم محاسبات فن و سرعت هوای خروجی از آن، محاسبه نیروی ثقل دانه، تعیین طول کانال تنظیف گنجانده شده است. در اینجا لازم به ذکر است که نمونه اولیه ساخته شده بر اساس محاسبات فوق دارای ابهاماتی بوده که عینا تمام محاسبات آورده شده است و با ساخت یک نمونه آزمایش در فصل سوم اقدام به رفع ابهامات در فصل سوم به بررسی ابهامات و موانع موجود در زمینه طراحی و رفع معایب موجود در نمونه اولیه پرداخته شده که در این راستا اقدام به تهیه برنامه کامپیوتری و بهینه ترین حالات شده است.
همچنین در این فصل مطالبی در رابطه با ساخت دستگاه و نتایج تست دستگاه ارایه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):