برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت تانسیومترگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه سازی انجام شده و اطلاعات لازم جهت تولید «تانسیومتر» تدوین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

تانسیومتر وسیله ای است که مقدار انرژی آب خاک را اندازه می گیرد و استفاده از آن در برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغات دارای اهمیت خاصی می باشد. این وسیله مخصوصا در مناطقی که تامین آب مشکل است (از جمله ایران) نقش مهمی میتواند داشته باشد.
نظریه اهمیت وسیله مذکور، ساخت آن در قالب یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان "طراحی و ساخت تانسیومتر" که در جهاد دانشگاهی تبریز به اجرا درآمد، صورت گرفت. این وسیله بطور کلی از سه قسمت مهم تشکیل شده است، محفظه متخلخل، لوله تانسیومتر و مکش سنج.
محفظه متخلخل در انواع خارجی از جنس سرامیک است. در این طرح برای اولین بار محفظه متخلخل از جنس سیمان ساخته شد که تهیه آن نسبت به سرامیک ساده تر بود و هزینه کمتری را در بردارد. بیشتر آزمایشاتی که در این طرح انجام گرفت، به منظور ایجاد تخلخل مناسب در سیمان بود. این عمل بوسیله افزودن ترکیبات مختلف به سیمان صورت گرفت.
کاپهای متخلخلی که به این ترتیب ساخته شدند از نظر کارایی مشابه انواع خارجی بودند.
لوله تانسیومتر از پلی استر ساخته شد که از نظر خواص فیزیکی برای این مناسب بود.
از مانومتر جیوه ای بعنوان وسیله سنجش مکش استفاده شد. همچنین برای مقایسه آن، با انواع خارجی توسط مکش سنج مکانیکی
(gauge) نیز آزمایش گردید.
نتایج آزمایشات نشان دادند که تانسیومتر طراحی شده از نظر تحمل ماکزیمم مکش و هم از نظر زمان واکنش (مدت زمانی که تانسیومتر به مکش تعادل میرسد) مشابه انواع خارجی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The design and manufacturing of soil tensiometerAbstract:

Tensiometer in an instrument that determines soil suction or soil water metric potential. Because of their simplicity in operation, tensiometers have successfully been used in irrigation management of different crops, orchards, vineyards and etc., as well as in the research works related to soil water studies. In a research supported by Jahad Daneshgahi of Tabriz university the design manufacturing of tensiometer was studied in 1990. The cup of tensiometer was manufactured by mixing of cement and calcium carbonate in a definite proportion. The tensiometer tube was prepared from a special type of polyester (Polyacetone) with suitable physical properties. The prepared tensiometer was tested in various ways. Its performance and efficiency (tolerance to maximum suction and response time) were very good and quite comparable with those foreign types. The simplicity of the method, availability and cheapness of thematrials used justify the method’s usefulness and feasibility quite well.Keyword(s):