برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی عکس ها و شیوه های حفاظت و مرمت آنهاگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت آثار و ابنیه تاریخی

پژوهشگران: 
علیزاده سیامک (مسئول طرح)
درویشی کامبیز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی، به موضوع آسیب شناسی و فن شناسی عکس های تاریخی پرداخته می شود. زیرا که اینگونه آثار، بخاطر نوع موادی که در ساخت آن بکار رفته و هم از لحاظ حساسیت و مقاومت کمی که نسبت به عوامل مخرب محیطی، دارند، در معرض اضمحلال هستند. لذا باید ضمن شناخت پروسه عوامل آسیب و ساخت و تولید آثار عکس، شیوه های مختلف حفاظتی و مرمتی مستمر را جهت پایداری و بقای آنها بکار گرفت.کلیدواژگان: حفاظت، مرمت، آسیب شناسی، فن شناسی، عکس، نگاتیو، ساپورت

 
 
Title:

Pathology of photographs and techniques of conservation and restorationAbstract:

This research is about pathology and technology of historical photographs, because they may be demolition cause both of the kind of material that is in its make and has a little resistance to the destructive environment factors.
So, should recognize the presses of make, production and damages of photographs, also must use from the different methods of restoration and conservation for stabbing and survival them.Keyword(s):