برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راه اندازی روش اختصاصی تشخیص لوپوس در ایران: جلد اول: استفاده از تک یاخته کریتیدیا لوسیلیا (Crithidia Luciliae) در تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک (S.L.E)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
رضایی پور ربابه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

برای شناسایی و آشکارسازی اتوآنتی بادی ضد DNA دو رشته ای که اتوآنتی بادی اختصاصی بیماری لوپوس اریتروماتوز سیستمیک می باشد میتوان از تک یاخته ای بنام کریتیدیا لوسیلیا Crithidia Luciliae که از خانواده تاژکداران خونی بوده و تاکنون هیچگونه بیماری در انسان و سایر حیوانات موجود نیاورده است و به سادگی در محیط های کشت انگل شناسی بدون نیاز به مواد پیچیده رشد میکند، استفاده کنیم. این تک یاخته دارای ارگانلی بنام کنتوبلاست است که حاوی DNA خالص دو رشته ای میباشد و براحتی از هسته تک یاخته فایل تفکیک است و میتواند بعنوان منبع آنتی ژن در تکنیک ساده و قابل اعتماد ایمنوفلورسانس مورد استفاده واقع شود.
نتایج حاصله از مطالعه بر روی 112 بیمار (95 نفر از آنان مبتلا به بیماری
SLE بوده و توسط ملاکهای ARA تشخیص داده شده اند) و 30 فرد سالم با استفاده از این روش و ارزیابی آن با روشهایی که هم اکنون در آزمایشگاههای پزشکی بکار میروند عبارتند از:
داشتن حساسیت یکسان
(%91) ویژگی یکسان (87%) با روش FARR (یک نوع روش RIA که توسط سولفات آمونیم اشباع کمپلکسهای آنتی ژن نشاندار و آنتی بادی رسوب داده میشود) در مبتلایان به SLE و نداشتن هیچگونه جواب مثبت کاذب در سایر بیماریها در حالیکه دو نفر از مبتلا به سایر بیماریها (از بین 6 نفر مبتلا به سایر بیماریها) دارای تست مثبت FARR بودند. و دارای ویژگی بالاتر (100 درصد) در مقایسه با ویژگی (70 درصد) تست ANA و داشتن حساسیت کمتر از تست ANA که موجب جوابهای مثبت کاذب (13 نفر) بیشتر در تست ANA میباشد.
بیشترین عضو گرفتار عضلات لگنی - مفصلی (93 درصد) درصد مبتلایان زن به مرد بیش از 9 به 1 میباشد.
بنابراین تست کریتیدیا لوسیلیا بعلت سهولت روش تهیه و روش انجام کار، نداشتن خطرات تماس با مواد رادیو اکتیو و دارای ویژگی بالا در مقایسه با روشهای موجود تنی مناسب جهت تشخیص اختصاصی بیماری لوپوس اریتروماتوز سیستمیک میباشد.

FARR: A Kind of RIA methods for detection antibody
ARA: American Rheumatism Association
ANA: Anti Nuclear antibodyکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In order to characterize the auto-antibodies against ds- DNA which are specific auto- antibodies in SLE, it is possible to use a kind of protozoa named crithidia luciliae, which belongs to hemoflagells family. The protozoa can be grown up in parazitology media with no need to any complicated substance. This protozoa contains an organel named kinetoplast, which is modified mitochondrium. The organel itself, contains of purifi circular ds- DNA, and as it can be easily identified from the nucleas, there for, it has been used as a good source of specificity antigen to be used in simple and reliable immunofluorescence method. The results studing on 112 patients (95 with SLE which were recognized with ARA criteria) and 50 normal persons with this method and comparing it with other methods routine used in medical laboratories have shown:
FARR method and C. L (orithidia Iuciliae) method have the same sensivity (91%) and same specificity (87%). The specificity C. L method is 100% while ANA test is 70% and ANA test is more sensitive because of giving false positive.
Skeletal muscles and joints are the most involved organs in SLE the women’s ratio to men is 9 to 1.
Finally, due to easiness of providing, not having radioactive substances and being specific method in compare to other specific methods such as RIA, therefore, the C. L is a suitable method in recognizing patients.Keyword(s):