برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی تولید آلومینای فعال از آلومینای ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی

پژوهشگران: 
شهیدیان زهرا (مسئول طرح)
محمدحسینی ناهید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

این گزارش با مقدمه و تاریخچه ای در ارتباط با آلومینا آغاز شده است و سپس ضمن معرفی انواع کانی های آلومینیم دار، مشخصات شیمیایی و فیزیکی بوکسیت نیز ذکر شده است. در ادامه مشخصات بوکسیت ایران و خصوصا بوکسیت منطقه جاجرم و نحوه عملیات فرآوری در کارخانه آلومینای جاجرم و واحدهای آن به تفصیل آورده شده است. در انتهای فصل اول نتایج تجزیه شیمیایی کانی شناسی نمونه بوکسیت جاجرم و دیاگرام فرآیند تولید آلومینا در کارخانه ی آلومینای جاجرم ارایه شده است.
در فصل دوم به بحث بر روی آلومینای فعال و تبدیلات فازی آن پرداخته شده است و انواع روشهای تهیه آلومینای فعال مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم شامل مطالبی در خصوص خواص، ویژگی ها و کاربردهای شکل های مختلف آلومینای فعال و تاثیر بعضی افزودنی ها در ساختمان منافذ در آلومینای تهیه شده بعد از واکسیناسیون می باشد. انواع روشها در شکل دهی آلومینا و نقش آلومینای فعال در پالایش به وسیله جذب سطحی در قسمت انتهایی این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم دستورالعمل آزمایشگاهی تهیه آلومینای فعال و طیف
XRD نمونه حاصل آورده شده است.
مطالعات انجام شده و بررسی منابع موجود نشان می دهد که بوکسیت بوهمیتی و گیبسیتی ایران استعداد لازم جهت تولید آلومینای فعال را دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):