برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و امکان سنجی بکاربری LEDهای پرنور و نورسنجی آنها در چراغ های دیودیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیک کاربردی

پژوهشگران: 
علیزاده امیرعلی (همکار طرح)
حجاز کامران (مسئول طرح)
معدنی پور خسرو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این پروژه تلاش شده است در مورد امکان سنجی بکارگیری LEDهای پرنور بعنوان منابع روشنایی و انجام آزمایش بر روی شدت نور ایجاد شده توسط LEDهای پرنوری که به تازگی وارد بازار جهانی شده اند تحقیق انجام شود. بنابراین نسبت به طراحی و ساخت دو نمونه لامپ ویترینی کم مصرف و چراغ مطالعه کم مصرف با استفاده از LEDهای پرنور اقدام شد و آزمایش هایی به منظور تست نورسنجی لامپ های ساخته شده انجام گردید در این آزمایشها تست توزیع شدت نور در فضا را برای چهار مورد زیر انجام دادیم: 1- یک تک LED 2- چراغ مطالعه کم مصرف 3- لامپ ویترینی کم مصرف 4- لامپ 100 وات. در نهایت شدت نور چراغ های ساخته شده از LEDها را با لامپ 100 وات مقایسه نموده ایم.
قابل ذکر است که لامپ ویترینی کم مصرف ساخته شده
2 وات می باشد و با ولتاژ 50 ولت کار می کند و چراغ مطالعه کم مصرف ساخته شده 6 وات می باشد و با ولتاژ 220 ولت برق شهری کار می کند با انجام آزمایشات نشان داده می شود که نور تولید شده توسط این چراغ ها با لامپ 100 وات قابل مقایسه می باشد و می توان LEDهای پرنور را روش جدیدی برای ساخت چراغ های روشنایی کم مصرف برشمرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):