کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی تولید پودر خرما جهت تهیه شیرخرماگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

خرما یکی از محصولاتی است که در کشور ایران در سطح بسیار وسیعی کشت می گردد ایران دومین تولید کننده خرمای جهان است تولید خرما و تهیه مخلوط پودر شیر خرما می تواند ارزش افروده قابل توجهی داشته باشد. در این تحقیق خرمای زاهدی به عنوان ماده اولیه استفاده شد. در این تحقیق اثر تیمارهای پوست گیری درجه حرارت درصد اگار و مش الک بر روی تغییرات فیزیکی و شیمیایی پودر خرما مورد بررسی قرار گرفته است. طرح آماری مورد استفاده، طرح چهار فاکتوریل کاملا تصادفی است که هر یک از تیمارهای پوست گیری، درجه حرارت، درصد آگار و مش الک به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می شود. با توجه به بررسی انجام شده این نتیجه حاصل گردید که بهترین دما برای خشک کردن دمای 70 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت است. افزودن 0.3 درصد آگار و تفکیک ذرات با مش 40 باعث ممانعت از کلوخه شدن و بهبود جریان پذیری و حلالیت می شود.
آزمون حسی چشایی بر روی فرمولاسیونهای مختلف از محلول 20 درصد مخلوط پودر خرما شکر و شیر خشک نشان داد که سه فرمول ترکیبی الف ب و ج دارای بالاترین امتیاز حسی چشایی بوده و بازار پسندی بیشتری دارند. ایزوترم جذب سه نمونه الف ب و ج به لحاظ پایداری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید نمونه الف نسبت به دو نمونه دیگر در مقادیر فعالیت آب، محتوی رطوبت کمتری دارد. برای پودر الف در دمای 35 درجه سانتیگراد بلحاظ محتوی آب تک لایه بالاتر، پایداری بیشتری برآورد گردید.کلیدواژگان: خرما، شیر، پودر، بهینه سازی، شیرخرما

 
 
Title:

Optimization of date powder production for preparation the date-milk drinkAbstract:

Date is a crop with the most level under cultivation in Iran. Iran is the second producer of this crop in the world. Production of date powder could have been additive cost considerablely. Zahedi is used as raw material, in this research, Variable are included: peeling temperature, agar percentage, screen mesh. Effects of variable are determined on characteristics. Completely factorial randomized design is used for analysis of results. It is concluded that the best temperature is 72 centigrade during 48 h for drying. Caking, solubility and flow ability of powder is improved by 0.3% agar, screen mesh 40. The best formulation are included A.B.C from 20% solution (date powder, sugar and milk powder). Isotherm curves of A.B.C are discussed.
It is supposed that sample A is more stable than others. Moisture content of monolayer of sample A is more than B.C at 35 degree centigrade.Keyword(s): Optimization, Powder, Date, Milk