برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ضدیخهای مختلف بر بقای پس از ذوب و ناهنجاریهای کروموزومی جنین هشت سلولی موش سفید آزمایشگاهی در زمانهای مختلف پس از انجمادگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک ناباروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تدوین شده است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در روشهای کمک باروری یا (Assisted Reproductive Technique) ART انجماد جنین بسیار ارزشمند است. با نگهداری جنین ها در نیتروژن مایع، این امکان برای ما میسر می شود که تعداد محدودی جنین را در موقعیت مناسب به بیمار منتقل کنیم. این دستاورد امکان استفاده بهینه از جنین ها را به ما می دهد زیرا تعداد دفعات گرفتن اووسیت را کاهش می دهد، ضمنا احتمال چند قلویی و نیز سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی را نیز پایین می آورد؛ نتیجتا می توان جنین ها را در حالات غیر از سیکل های تحریکی به بیماران انتقال داد. هر چند مراحل انجماد و ذوب بقای جنین ها را به طور شاخصی کاهش می دهد اما هنوز کاملا مشخص نشده است که آیا این مراحل باعث ایجاد ناهنجاریهای ژنتیکی می شود یا خیر. هدف از این تحقیق بررس تاثیر دوضدیخ متفاوت بر بقای پس از ذوب و ناهنجاریهای کروموزومی جنین هشت سلولی موش در زمانهای متفاوت پس از انجماد می باشد. در این مطالعه جنین های هشت سلولی به روش فلاشینگ از موشهای گونه NMRI پس از گذشت 68-66 ساعت از زمان کوپل شدن بدست آمد. جنین ها به نی انجماد حاوی محلول انجماد (DMSO/PROH) 30% که محتوی 30% فایکول و سوکروز 0.5M بود، منتقل و به مدت 0.5 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد در معرض محلول انجماد قرار گرفته و سپس در ازت مایع نگهداری شد. پس از گذشت زمان مورد نظر (24 ساعت، یک هفته، دو هفته، یک ماه، سه ماه و 6 ماه) از حالت انجماد خارج، میزان بقا (بوسیله رشد in vitroیی) و ناهنجاریهای ژنتیکی (بوسیله رنگ آمیزی گیمسا) آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه، مبین تاثیر منفی انجماد بر بقا جنین ها (کاهش بقا) می باشد و از طرفی بیانگر تاثیر سوء زمان آن بر ساختار عددی کروموزومی جنین ها (مثل وقوع آنوپلوییدی ها) است و نهایتا این نتایج با نتایج مطالعه دیگری در زمینه انجماد با استفاده از ضد یخ اتیلن گلالیکول در پژوهشکده رویان مقایسه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Chromosome Abnormalities and Viability of Vitrified 8-cell Mouse Embryos at Presence of Different Cryoprotectants in Different storage DurationAbstract:

In assisted reproductive technology (ART), cry preservation of embryos has several advantages. By storing embryos in liquid nitrogen, it is possible to transfer a limited number of embryos on successive occasions. This makes the best use of the embryos produced, reduces the number of attempts needed to retrive oocytes, and reduces the chance of multiple pregnancies and OHSS, because embryos can be transferred to patients in unstimulated cycles. How ever, freezing and thawing significantly embryo viability, the question of whether or not freeze-thawing causes genetic damage has not been satisfactorily answered.
Experiments were conducted to find the differences between post thaw viability and chromosome aberrations in 8-cell mouse embryos at presence of DMSO and PROH as croprotectants in different storage durations. Mouse embryos were recovered from NMRI mice by flushing (66-68 hours post coitus) and vitrified with 30% 1,2- propanediol (PROH) or dimethylsulphoxide (DMSO), each diluted with a solution containing 30% ficol plus 0.5 M sucrose. Embryos were exposed to the vitrification solutions of 0.5 min at 250C, plunged in liquid nitrogen and after appropriate storage durations (24hours, 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 month, 6 months) warmed rapidly. Embryo survival was assessed by in-vitro development and chromosome abnormalities were analyzed by Gimas staining.
Our results show the incidence of viability reduction after freezing and thawing of 8-cell mouse embryos, on the other side it shows that storage durations cause numerical chromosome changes such as aneuploidy.Keyword(s):