برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر بخشی لیزر کم توان GaAIAs با طول موج 810 نانومتر، ورزش درمانی و ترکیب آن دو در درمان مبتلایان به کمر درد مزمن، Chronic Low Back Pain) CLBP)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به سبب اهمیت بیماری کمردرد به عنوان شایعترین بیماری عضلانی- استخوانی به خصوص کمردردهای مزمن و صرف هزینه های زیاد ناشی از درمان و غیبت از کار، لازم است که از بین روشهای درمانی موجود اثربخش ترین آن مشخص گردد. لیزر درمانی روش نسبتا جدیدی است که به تازگی وارد کشورمان شده است و نشان داده،‌ می تواند در درمان کمردردهای مزمن نقشی ایفا نمایند. در این مطالعه اثربخشی لیزر کم توان GaAIAs با طول موج 810 نانومتردر مقایسه، با روش متداول ورزش درمانی و اثر توامان این دو روش، از لحاظ کاهش درد، افزایش توانایی بیماران با استفاده از هر یک از آنها و در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مواد و روش ها: ابتدا بیماران براساس معیارهای ورود و خروج با تشخیص کمردرد مزمن وارد مطالعه شدند. سپس بصورت تصادفی در 3 گروه لیزر، ورزش درمانی و لیزر بهمراه ورزش درمانی تقسیم شدند. در طی مطالعه جهت ارزیابی میزان اثربخشی درمان هر یک از گروهها، شدت درد با استفاده از شاخص
VAS، میزان ناتوانی با استفاده از پرسشنامه Oswestry و میزان حرکات کمر در شروع درمان و به ترتیب شروع درمان، هفته ششم و دوازدهم مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج: این مطالعه نشان داد که لیزر درمانی در مقایسه با ورزش درمانی اثرات بهتری در کاهش درد و بهبود عملکرد بیمار دارد. با این وجود اثر لیزر درمانی به همراه ورزش درمانی نتایج برتری نسبت به هر دو گروه به خصوص به گروه ورزش تنها دارد. در دامنه حرکت کمر و تست شوبر نیز در گروه لیزر و ورزش نتایج بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترکیب لیزر درمانی و ورزش درمانی نتایج بهتری در کاهش درد و بهبود ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن به خصوص در مقایسه با ورزش تنها نشان داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Low level laser therapy and exercise therapyin treatment of chronic low back Pain: A double-blindrandomized clinical trialAbstract:

Background and Objectives: This study was designed to compare low level laser therapy (LLLT) with exercise in treatment of chronic low back pain (LBP).
Material & Methods: This study was a double blind randomized clinical trial. Patients with chronic LBP for at least 12 weeks were included. Visual analogue scale, Oswestry questionnaire, Schober test, flexion, extension and lateral bending were used to evaluate back pain, disability score and lumbar range of motion. Irradiation was performed with GaAIAs (810 nm, 226 mW/cm2) laser, over a period of 6 weeks.
Results: 67 patients were included in the trial. The pain reduction was significantly greater in the exercise + LLLT group compared with the exercise group after 12 weeks follow-up (P=0.004). Disability score in LLLT + exercise therapy reduced more than LLLT and exercise groups, and the difference with exercise group was significant (p=0.03).
Comparison of reduction of disability between LLLT and exercise groups was not statistically significant, improvement range of lumber range of motion in patients treated with LLLT + exercise was better than the other two groups significantly, especially by Schober test and Flexion and lateral bending.
Conclusion: This study clearly shows that LLLT alone and especially LLLT combined with exercise can lead to better improvement in chronic LBP.Keyword(s):