برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جایگاه سیمانهای گلاس آینومر در پزشکی نوینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد- سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تعریف پروژه تکمیلی تحت عنوان سنتز پودر شیشه های بیواکتیو کلسیم فسفاتی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

سیمان های گلاس آبونومر امروزه به دلیل داشتن مزایایی چون شفافیت، تطابق رنگ با مینای دندان، چسبندگی مناسب با نسج دندانی و آزادسازی فلوراید یکی از کاربردی ترین سیمان های دندانی مرسوم می باشند که به طور وسیعی در دندان پزشکی جهت مهر و موم کردن و چسباندن قطعات در خارج از دهان، پر کردن و یا به عنوان آستر و کف بند برای حفاظت حرارتی، مکانیکی و شیمیایی از پالپ و عاج استفاده می شوند. از طرفی زیست سازگاری این مواد و عدم ایجاد واکنش های گرما زا در حین گیرش سبب شده است که اجزا این سیمان ها علاوه بر کاربردهای دندانی به عنوان استخوان دریچه مصنوعی گوش میانی، صفحات جایگزین استخوان به منظور بازسازی سطح جمجمه، جراحی گوش و حلق و بینی، تثبیت و کاشت حلزونی گوش، بستن عیوب جمجمه و غیره استفاده می شوند. در پژوهش حاضر جایگاه این سیمان ها در پزشکی نوین بررسی شده است تا مراکز و سازمان های زیربط به کمک این تحقیق بتوانند مرزهای دانش را به سوی ساخت و تولید صنعتی این سیمان ها در کشور سوق دهند.
این گزارش در سه فصل تنظیم شده و در فصل اول مبانی سیمان های گلاس ایونومر اعم از تاریخچه، اجزا مکانیزم گیرش و انواع آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم در مورد خواص این سیمان ها از جمله شفافیت، زیست سازگاری، رهایش فلوراید، خواص مکانیکی و سختی بحث شده و در نهایت کاربردهای کلینیکی این سیمان ها در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Nowadays, Glass ionomer cements have been one of most useful cements resulting from their good advantages such as transparency, color compatibility with tooth enamel, good adhesion to tooth issue and fluoride release. They are widely used in dentistry as luting cement for binding pieces out of mouth, as restorative cement, or as lining cement for thermal, mechanical and chemical protection of dentin and pulp. On the other hand biocompatibility of these materials and lack of exothermal reactions during have made them a suitable candidate for use as artificial value for middle ear, bone plates for skull augmentation and nose, ear and throat surgery, etc.
In the current research the role of these cements in new medicine has been investigated, so that related centers and organizations can move toward their production in the country.
The report adjusted in 3 chapters. In the first one, principals, history, components, setting mechanism and kinds of these cements have been described.
Chapter 2 includes the cements properties such as transparency, biocompatibility, fluoride release, mechanical properties, etc, eventually; in chapter 3 the clinical applications of these materials have been considered.Keyword(s):