برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و بررسی بیولوژیک کوسه ماهیان در خلیج فارس و دریای عمانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

تنوع زیستی موجودات در آبهای خلیج فارس به حسب موقعیت خاص آن توجه بسیاری از کارشناسان علوم دریایی را به این منطقه سبب گردیده است. در بین گونه های مختلف جانوران دریازی اعم از مهره داران و بی مهرگان نمونه های منحصر به فردی وجود دارد که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تحقیقی حایز اهمیت می باشند. کوسه ماهیان گروهی از ماهیهای غضروفی هستند که از تنوع قابل توجهی در دنیا بهره مندند. تاکنون 350 گونه از این دسته از ماهیها شناخته شده است که تنوع آنها در آبهای خلیج فارس و دریای عمان بر اساس مطالعات صورت گرفته به حدود 50 گونه می رسد. فراوانی این گروه از جانوران درصد سنتی و صنعتی و همچنین بازار مصرف خاص آنها در کشورهای اروپایی و آسیایی، دست اندرکاران طرح را بر آن داشت که با نگرش علمی تنوع گونه ای را در بین کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان مشخص نموده و به بررسی بیولوژیک آنها بپردازند. در بخش مطالعاتی این طرح ابتدا کلیاتی راجع به تکامل، توزیع جغرافیایی، حواس مختلف، رفتار، تولید مثل، مورفولوژی، آناتومی و سیستماتیک ارایه گردیده و سپس در خصوص یکایک گونه های پیش بینی شده در خلیج فارس و دریای عمان، بررسی های بیولوژیک، که توسط محققین در گذشته صورت گرفته است، به تفضیل توضیح داده شده است. جهت انجام فاز اجرایی طرح کلیه پارامترهای لازمه به همراه روشهای مربوطه مورد بحث قرار گرفته و در نهایت نحوه نگهداری این جانوران بصورت زنده در آکواریوم ها و با تثبیت شده در موزه ها مورد بررسی واقع شده است. آمار و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که فراوانی کوسه ماهیان در سواحل شمالی خلیج فارس در حدی است که می توان از آن بعنوان منبع تامین پروتئین برای انسان و با دام و طیور استفاده نمود. در عین حال استفاده از پوست آنها جهت تهیه چرم، باله ها برای مصارف غذایی و روغن کبد برای استفاده در بدنه انواع کشتی ها و یا موارد درمانی می تواند دلایلی بر توجه مسوولین امر در ارتباط با بهره برداری از این سرمایه های ملی باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Identification and biological studies on Sharks of the Persian Gulf and sea of omanAbstract:

"Identification and biological studies on sharks of the Persian Gulf and sea of oman"
The diversity of life in Persian gulf and sea of oman have been Investigated by many biologists for a long time. Among the sea animals ther are many 5 pecies that are Valuable for commercial and research porposes.
Sharks are one of the groups of choudricthian fishes that have at least 350 species in the world. According to this survey about 50 species of Sharks have been recorded by many zoologist - in this srea. The frequency of this sharks in Traditional and Industrial fisheries and also good marketing in some European and Assian countries, are Instigated us to studied about variety and some biological parameters of sharks in the Persian golf and sea of oman. In this interpretation we are Studied about evolution, Geographical distribution, senses and behavior, Reproduction, Morphology, Anatomy and systematic of Sharks? and fallowed by exact description of Persian gulf sharks one by one, as literature survey. Methods for studies in all of the parameters are discussed and the bests of them and selected, same utilization such as liver oils, preparation of leather, fins and human consumptions are used for this groups of choudricthian fishes
.Keyword(s):