برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه محلول دهان شویه فلورایددارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
چوپان کاره مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

دهان شویه فلورایددار با فرمولاسیونی مرکب از نمک سدیم فلوراید و نیز مواد افزودنی نظیر مواد ضدقارچ، شیرین کننده پایدار کننده، نگهدارنده و رنگ آماده می شود که این محلول بر همه عوامل پوسیدگی نظیر پلاک های میکروبی، جنس دندان و رژیم غذایی تاثیر گذاشته و باعث کاهش پوسیدگی می شود. در این طرح ضمن بررسی خواص فیزیکوشیمیایی فلوراید، آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت محلول انجام شده است و در نهایت یک فرمولاسیون نهایی در فاز آزمایشگاهی استنتاج و مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه با بررسی طرح و بهینه سازی، فرمولاسیون تولید در حد نیمه صنعتی ذکر شده است. در بخشهایی از طرح هم به بررسی کیفیت و خواص فیزیکوشیمیایی ژل فلوراید پرداخته شده است که از این ژل به مثابه محلول دهان شویه فلوراید جهت کاهش پوسیدگی دندان استفاده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Floride mouth washes are prepared based on a formulation composed of sodium floride salt and additional materials such as antifungal, sweetener, stabilizer, protector and colours.
This solution is effective against all the agents responsible for tooth decays such as microbial plaque, tooth quality and diet, and can reduce the rate of tooth caries.
In this proposal physicochemical effects of the solution are evaluated and laboratory tests for quality control are carried out.
Finally, based on the experimental results at the laboratory phase, the final formulation is extracted.
At another stage, base on the evaluation and optimization of the laboratory procedures, a formulation for semi industrial production of the solution is offered. In a part the proposal, quality control and physicochemical properties of floride gel is studied.
This gel is effective in reduction of tooth caries like fluoride mouth wash.Keyword(s):