برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عناصر اقتصادی در کولابها و پلایاهای استان بوشهر «گزارش مرحله پایانی طرح»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

جهت پی ریزی یک زیربنای محکم اقتصادی ما ملزم به شناسایی و معرفی پتانسیل های معدنی در نقاط مختلف کشورمان بخصوص در مورد عناصر و کانیهای کمیاب هستیم.
در استان بوشهر که تنوع چینه ای، زمین شناسی و منابع و ذخایر نمکی بسیار است این اولین بار است که در نهشته های نمکی عناصر کمیاب پی گردی و پتانسیل یابی می شوند، و با توجه باینکه اینگونه منابع متنوعند جهت سهولت مطالعه بطور کلی منابع نمکی بر اساس سن و نوع آنها به سه گروه ذخایر نمکی زمانهای دوریا دیاپیرهای نمکی و ذخایر میانه یا چشمه ها و لایه های نمکی مدفون و نهشته های عصر حاضر یا باتلاقهای نمکی حاشیه دریا مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفتند.
علاوه بر تعیین کمیت و کیفیت عناصر و ترکیبات معمول و فراوان نمونه ها عناصر کمیاب مخصوصا ید، سزیوم، لیتیم، وروبیدیم تا حد امکانات از نظر کمی و کیفی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصله به قرار زیر است.
الف: ید مقدار متوسط ید در خاکهای شور استان بوشهر
12.9 P.P.M در آب شور چشمه ها P.P.M 1.7 در باتلاق نمک حاشیه دریا P.P.M 7.8 و در سنگ نمک کوه نمک (دیاپیر) حدود P.P.M 7 است که اولا پراکندگی محلی آن زیاد (اگر به صحت نتایج آنالیز شرکت کاوشیار اعتماد کنیم) ثانیا با توجه به عدد میانگین آن که در چنین رسوباتی مقدار آن P.P.M 5 است.
ولی در حال حاضر به نظر اقتصادی نمی رسد (آستانه اقتصادی به حدود P.P.M 30 است) ولی با توجه به تمرکز هایی مانند P.P.M 39.2 در نمونه شماره 65 بایستی کار سیستماتیک تر و دقیق تری روی این عنصر حیاتی- دارویی صورت گیرد.
در مورد فلوئور
F این عنصر در طبعیت فراوان و در زمره عناصر کمیاب نیست و احتمالا به علت اشتباه ما در نوشتن درخواست آنالیز اندازه گیری شده.
درباره عنصر
Br که ما خیلی روی آن تاکید داشته ایم متاسفانه شرکت کاوشیار در این مورد به هر دلیل سهل انگاری نموده که فعلا منتظر نامه آنها هستیم.
عناصری مانند سزیم و روبیدیم احتمالا این اولین بار است که در این نوع رسوبات پی گردی می شوند که در بعضی از نمونه ها سزیوم حداکثر
P.P.M 9 است (میانگین این عنصر در رسوبات زمینی P.P.M 6 است) که میتوان گفت آنومالی است و مقدار روبیدیوم در نمونه های آزمایشی P.P.M 4.6 می باشد (فراوانی روبیدیم در طبیعت P.P.M 140 است) که قابل توجه نیست در مورد لیتیم همانطوریکه آزمایشات نشان می دهند مقدار آن در نمونه هایی که اندازه گیری شده همه زیر P.P.M 100 هستند که باز چندان قابل توجه نیست.
در خاتمه با همه مشکلات و گرفتاری هایی که ما در کلیه زمینه های کار مخصوصا آزمایشگاههای خارج از استان داشتیم از اینکه اولین قدم را در راهی که فکر می کنیم بخیر و صلاح جامعه و خواه تا خواه خط کاری و مطالعاتی آینده مملکتمان است برداشتیم خوشحالیم و امیدواریم با همکاری هم راه را برای ادامه اینگونه تحقیقات در آینده هموار نماییم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):