برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پیامدهای زیست محیطی در فرآیند کارکرد معدن و کارخانه ذوب مس سرچشمهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: هیدرولوژی- عمران

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

نتایج تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

مشخصات معدن ذوب مس سرچشمه:
معدن مس سرچشمه در 150 کیلومتری جنوب غربی کرمان و 50 کیلومتری جنوب رفسنجان واقع شده است که از طریق راه آسفالته به راه ارتباطی سیرجان- بندر عباس متصل می گردد. این معدن با واسطه رودخانه شور به رفسنجان مرتبط می شود. همچنین در فاصله 19 کیلومتری از معدن مس و فاصله 14 کیلومتری از کارخانه تغلیظ سد رسوبگیر مجتمع مس بر روی رودخانه شور احداث شده است که باطله رودخانه تغلیظ از طریق یک کانال بتنی وارد این سد می گردد.
هدف از اجرای طرح:
1. ارزیابی و تشخیص آثار زیست محیطی پروژه
2. عرضه یک طرح مدیریتی زیست محیطی که اقدامات پیشگیرانه را طراحی کند
3. عرضه یک برنامه پایش زیست محیطی که داده هایی را که باید در ارتباط با پروژه جمع آوری شوند را مشخص خواهد کرد.
در این تحقیق با توجه به احداث سد رسوبگیر بر روی رودخانه و تغییر خصوصیات هیدرولوژیکی رودخانه در پایین دست سد، حوضه آبگیر رودخانه به سه بخش C, B, A تقسیم و خصوصیات هر کدام به طور جداگانه بحث شده است. احداث سد رسوبگیر بر روی این رودخانه علاوه بر تغییر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه از نظر هیدروشیمی نیز تاثیر فراوانی بر روی رودخانه گذاشته است. همچنین در این تحقیق با استفاده از مفهوم مدل های سری زمانی و همچنین با استفاده از برنامه کامپیوتری HEC-HMS دبی رودخانه در دو ایستگاه هیدرومتری موجود در محدوده مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این طرح، کیفیت راه دسترسی بین کارخانه مس سرچشمه با سایر نقاط و بار ترافیکی اعمال شده از سوی کارخانه، باعث افزایش آلودگی هوای اطراف از طریق نشر سه آلاینده عمده: هیدروکربن های سوخته، مونواکسید کربن و اکسیدهای ازت که ناشی از احتراق ناقص وسایل نقلیه می باشند شده است. لذا پیشنهاد گردیده است که جهت کاهش آلودگی ها این موضوع باید به طور ویژه مورد پی گیری قرار گرفته و بر اساس بار ترافیکی منطقه نسبت به اصلاح راه دسترسی اقدامات لازم به عمل آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):