برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی قابلیت پرواری و کیفیت لاشه گوساله گاومیشهای نر اخته شده آذربایجان غربیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
فرهومند پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات لازم جهت پرورش صنعتی گوساله های نر گاومیش قابل ارائه می باشد.


 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

به منظور بررسی قابلیت پرواری و کیفیت لاشه گوساله های نر گاومیشهای آذربایجان غربی تعداد 12 راس گوساله نر گاومیش 9-7 ماهه با استفاده از یونجه خشک، سیلوی ذرت و کنسانتره بمدت 85 روز پروار شدند.
وزن متوسط حیوانات در شروع آزمایش 124 کیلوگرم، وزن متوسط در آخر دوره پرواری
167.9 کیلوگرم، متوسط افزایش وزن روزانه 0.51 کیلوگرم، کل افزایش وزن در طور پرواربندی 43.8 کیلوگرم، مقدار ماده خشک غذای مصرف شده جهت یک کیلوگرم افزایش وزن 7.91 کیلوگرم، راندمان لاشه 48% و مساحت سطح ماهیچه 70.9 سانتیمتر بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study the feedlot performance and carcass quality of castrated native male buffalo calves in west AarbaydjanAbstract:

For he purpose of studying the fattening ability and carcass quality of west Azarbaydjan male buffalo, calves, 12 male buffalo calves at 7-9 months of age were reared by using alfalfa hay, corn silage, and concentrate during 85 days.
Average initial body weight was 124 kg A.V. finial live weight gain during study 43.8 kg, dry mater intake/kg weight gain 7.91 kg, dressing percentage %48 and rib-eye area was 70.9 cm2.Keyword(s):