برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت بخش مکانیکی کوره ذوب القاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: زیست

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

این پروژه که طراحی و ساخت کوره القایی جهت ذوب 100 Kg فولاد است از دو بخش طراحی ماشین و طراحی بخش خنک کننده تشکیل شده، در طراحی ماشین چون ساخت آن نیز مطرح بود سعی شد جهت ارایه عملی از نمونه های خارجی نیز الهام گرفته شود، بنابراین قبل از طراحی حدودا ابعاد و عملکرد ماشین مشخص شد و پس از آن با محاسبات به طرح نهایی رسیدیم جهت این امر ابتدا مساله دوران بررسی و سپس طراحی اجزا قسمتهای لازمه و مدار هیدرولیک انجام شد.
در بخش دوم بایستی بعضی از قطعات حساس الکتریکی مانند کویل در داخل ماشین ذوب ریزی و قطعاتی مانند تریستور هاولینک
DC در داخل تابلوی برق خنک شوند بنابراین با محاسبه توانی که بصورت حرارت ایجاد مزاحمت می نمود به طراحی سیستم هوا خنک یا آب خنک پرداخته شد که البته خواهیم دید سیستم آب خنک بهتر خواهد بود.
به دلیل جلوگیری از رسوب در قطعات حساس کوره سختی آب مورد استفاده، گرفته شده است و این آب پس از خنک کردن قطعات مختلف بایستی دوباره به سیستم بازگردانده شود یعنی یک سیکل بسته را طی می کند ولی به دلیل افزایش دما جهت انتقال آن به مبادی ورودی بایستی مجددا خنک شود، پس اجبارا مدار ثانویه آبی طراحی شد تا در یک مبدل حرارتی با مدار اولیه تلاقی داشته و آن را خنک نماید و خود مدار دوم بوسیله برج خنک شود.
کل مدار اولیه و ثانویه محاسبه و طراحی شده است. در بخش طراحی گزارش کاملی از نسوزهای مورد استفاده در کوره ها آمده که انواع نسوز مورد نیاز جهت ذوب انواع فلزات مرسوم در ریخته گری را مورد بررسی قرار داده است. امید است که این تلاش گامی جهت نیل به خود کفایی صنعتی کشور باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

This project is the design and implementation of a 100 kg steel melting heater, its devided in two parts, on the design of the mechanical machine and the other is the cooling system.
Knowing the point that the project was to be build other from other manufacturers were taken into consideration. Taking into considrations the limits of machine activity was determined before the design procedure, then after calculations. The final design was implemented. For this reason the rotation problem was solved then the design of the required parts and the hydrolic circuit was implemented.
In the second section some sensitive electrical parts such as coils in melting furnace and thy ristors and DC links in electrical cabinet must be cooled, there fore power calculations for hostilc heat that intruded was derived into a air cooling or a water cooling system which we observe that the water cooling system is better.
In order to prevent Resedue in Sensetive parts of the heater water hardness is Refined. This water has to be returned to system after cooling. Meaning that is circulates a closed system, but considering the tempreture Rise at the entry points it has to be cooled again there fore a secondary water circuit is designed to cool the heay primary heat exchanger which itself is cooled via a cooling tower.
The complete primary and secondary circuit was calculated and designed. In the design section a complete report about the fire proofs is given. All about the fire proofs needed in all the general melting porcedrues in casting is discussed Hopping this trial is a step toward the industrial.Keyword(s):