برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی فیلتر مایکرواستریپ در فرکانس مایکروویوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
ذاکری عباس (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تهیه و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این طرح ابتدا فیلترهای مختلف مایکروویو از لحاظ خصوصیات و مزایا و معایب مورد بررسی قرار گرفته است. و در این میان جایگاه و خصوصیات و کاربردهای فیلتر Coupled line معین شده است.
سپس مرحله به مرحله روش طراحی تشریح شده و با ذکر مثال توضیحات کامل شده است. در نهایت چگونگی حل مساله به روش اپیمایزیشن توضیح داده شده و برنامه کامپیوتری آن با ارایه مثال آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this project, advantages and disadvantages of different types of microwave filters are studied.
Among all, coupled line filter was choosen and specifications and application are given using step by step design with sample examples.
In conclusion solutions using optimization method is discussed and
a computer program with examples are given.Keyword(s):