برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت ترانک دیجیتال برای اتصال مرکز تلفن به شبکه مخابراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
هوشیار محمد رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

پروژه طراحی ترانک دیجیتال شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار به صورت یک مدول مجزا انجام گردید.
این مدول به گونه ای است که بتواند به مجموعه مدول های دیگر مرکز تلفن 256 پورتی ساخت این جهاد متصل شود.
سخت افزار این مدار بر اساس آی سی
MT 9075 محصول کارخانه Mitel طراحی و ساخته شده است.
پروتکل های لازم برای اجرای نرم افزار بر اساس استاندارد
CEPT30 و نسخه تعریف شده ایرانی آن Iranian 3 bit CAS پیاده گردیده است.
ساختار کلی این پروتکل اجرا شده و انعطاف پذیری لازم برای تطبیق با تعاریف موردی لحاظ گردیده است.
همراه با اجرای نرم افزار، یک سیمولاتور با ساختار ترانک و کنترل شده توسط
PC ساخته شد تا در هر مرحله توسعه، نرم افزار ترانک تست گردد.
در نهایت ترانک دیجیتال ساخته شده توسط این سیمولاتور و به واسطه مدول سوییچ مرکز تلفن به صورت
Loop bank تست شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Digital trunk project is a combination of software and hardware sections. It is an independent module designed for the 256 port PABX. The module has been designed to work with all other parts of PABX. The hardware is based on Mitel’s MT9075 Digital Trunk IC. Software protocols are based on CEPT 30 standard and Iranian 3bit CAS and has flexible adaptively.
A PC- controlled simulator has been designed during the development of software with the same structure of trunk to test the different parts of the software.
The final, design of digital trunk is tested by the simulator via PABX main switching module with Loop back option.Keyword(s):