برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ذخیره یابی فلوئورین والیژیست در بخشی از البرز مرکزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ولایتی سلمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در راستای مشاهدات فردی مسوول- طرح که نمونه هایی از فلوئورین، الیژیست را دریال جنوبی آنتی، کلینال آئینه ورزان مشاهده نموده بود، طرح مذکور به جهت بررسی سازندهای منطقه، الیکا و ملافیرهای روی آن جهت دست یافتن به ذخایر مطلوبی از کانیهای فوق ارایه گردید که عمدتا کار وی پی جویی در سازندهای الیکا و ملافیرهای روی آن خلاصه می شده است.
محدوده طرح مذکور در عرض
4 کیلومتر و طول 40 کیلومتر در وسعتی معادل 160 کیلومتر مربع می باشد. طرح مذکور در اسفند 1369 به تصویب رسید که به علت برخی مشکلات شاخه زمین شناسی تا این زمان به طول انجامید. روش کار عمدتا به صورت مشاهدات صحرایی بوده و با توجه به تعقیب دقیق امتداد سازندها و کنتاکتهای آنها و انجام پیمایش های عمود بر امتداد سازندهای مذکور بوده است که در این راستا هر نمونه کانی مشکوک مورد آزمایش صحرایی و آزمایشگاهی قرار می گرفت و سپس جهت آنالیز شیمیایی و X-Ray فرستاده می شد.
هدف از طرح مذکور بدست آوردن ذخایر مطلوب معدنی از کانیهای فلوئورین و الیژیست بوده است که متاسفانه به علت دست نیافتن به ذخایر خوبی از دو کانی مورد نظر، با افزایش کار صحرایی به پی جویی کانساری که در حیطه توان منطقه بوده اقدام نمودیم. در این راستا خوشبختانه در کنتاکت بین سازند شمشک و ملافیرهای تریاس بالایی به افق بوکسیتی- لاتریتی برخورد نموده و تمامی منطقه را بدنبال این افق و بدست آوردن ذخایر مطلوبی از آن تحت پوشش کار صحرایی قرار دادیم. با عنایت الهی و تلاش مجریان طرح، ذخایر مطلوبی از بوکسیت- لاتریت در محدوده طرح مشاهده گردید که شرح مختصر آنها در نتیجه آمده است.
ضمنا ار همکاری مسوولین محترم جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران تشکر نموده و همچنین از متعدیان آزمایشگاه شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و شرکت کانه آرا و سازمان زمین شناسی کشور کمال قدردانی می نماییم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):