برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی هیدروفویلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  پاییز 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مقدمه: یکی از اهداف اصلی هر ناوگان دریایی، دست یابی به شناورهای سریع السیر است. در این راستا از ابتدای قرن بیستم، فعالیت های زیادی انجام شده لکن تنها در 25 سال اخیر است که شدت فعالیت در این زمینه بیشتر شده و نحوه برخورد با مساله تغییر یافته است.
پایداری و سرعت، دو مشخصه بازر و تعیین کننده یک شناور هستند و شناورهایی مفید و عملیاتی نامیده می شوند که ضمن دارا بودن سرعت زیاد، قابلیت متعادل ماندن در این سرعت ها را نیز داشته باشند تا بتوان ایده های عملیاتی را طرح و عملی نمود. گذشته از مساله پایداری و سرعت، قابل اطمینان بودن شناور، راحتی سرنشینان، خواص دریانوردی خوب (کمتر حساسیت را نسبت به موج داشتن) و همچنین مسایل اقتصادی نظیر مصرف سوخت باید مد نظر قرار گیرند.
1-انواع شناورهای سریع السیر:
در یک تقسیم بندی کلی، می توان سه نوع اساسی را نام برد که عبارتند از:
1-1- قایق های پلانر
1-2- هیدروفویل
1-3-هاور کرافت
1-1- قایق های پلانر:
جهت کمتر نمودن سطح تر شناور (سطح تماس پا آب دریا) و در نتیجه کاهش اصطکاک بدنه و آب فرم بدنه شناور را طوری طرح می نمایند که با افزوده شدن سرعت، توسط نیروی دینامیکی که بر قسمت تحتانی شناور وارد می شود، قسمتی از بدنه به سمت خارج رانده می شود و بدینوسیله سطح تر شناور کم شده، مقاومت اصطکاکی کمتر می شود و در نتیجه با قدرت مساوی، سرعت بیشتری را می توان بدست آورد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):