برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه ابرساختارهای جبری از دیدگاه نظریه رسته هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: پژوهشی ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
معدن شکاف علی (مسئول طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی ابرمدولها از دیدگاه رسته ها مورد بررسی قرار می گیرید. به طور دقیقتر اگر رده ابرمدولها روی یک برحلقه ثابت و همریختی بین برمدولها و به همراه ترکیب همریختی ها مورد نظر قرار دهیم یک رسته خواهیم داشت. برخی از مفاهیم مانند هسته، هم هسته، تکریختی ها، بروریختی ها و قضایای مربوط به آنها در این رسته مطالعه شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The study of algebra tic hyper structures from categorical point of viewAbstract:

In this research note, we investigate hyper modules from categorical point of view. More precisely, if we consider the class of all hyper modules over a fixed hyperring R together with all homomorphisms between them we get a category which is denoted by Hmod. Among other things, some of the categorical concepts such as kernel, monomorphism, epimorphism and so on in this category are studied.Keyword(s): Kernel, Cokernel, Hyper modules, Normal and Conormal Category