برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آزمایشگاهی حامل برای تلقیحهای ریزوبیومیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
صعودی محمدرضا (مسئول طرح)
مجیدی هروان اسلام (همکار طرح)
قریشی رضا (همکار طرح)
عرفانی مقدم مجید (همکار طرح)
زینی محمدرضا (همکار طرح)
صداقت مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: سازمان تحقیقات کشاورزی

خروجی طرح: 

دانش فنی برای «تلقیح های ریزوبیومی» تهیه و قابلیت تولید انبوه را دارد، ضمنا نمونه آزمایشگاهی آن توسط «وزارت کشاورزی» تایید شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تثبیت ازت میان باکتریهای ریزوبیومی و بقولات از موضوعات مهم در کشاورزی است. برای انجام این فرایند به صورت کنترل شده از تلقیحهای ریزوبیومی استفاده می شود. تلقیحهای ریزوبیومی از اختلاط کشت باکتری با یک حامل تهیه می گردد. اغلب تولید کنندگان در کشورهای دیگر از پیت به عنوان حامل استفاده می نمایند و این ترکیب طبیعی در ایران وجود ندارد.
این تحقیق در جهت جلوگیری از واردات این فراورده (برای گیاه سویا) و همچنین به خاطر تمایل به گسترش فرایند تثبیت ازت به صورت کنترل شده وبا کیفیت بالا در مورد بقولات بومی ایران انجام گرفته و هدف از آن تهیه جایگزین حامل با استفاده از مواد داخلی بوده است.
در این راه، 97 ترکیب ساده و مرکب معدنی و آلی به صورت پودرهای دانه بندی شده در بسته بندیهای استریل تهیه و پس از تلفیق با باکتریهای فعال تثبیت کننده ازت (همزیست در سویا) طی یک دوره چهار ماهه، از نظر قابلیت نگهداری باکتری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده حاملهای ایده ال ترکیبی از زغال سنگ، خاک زغالدار، کمپوست بلال و برگ درختان، باگاس و پرلیت می باشند و می توانند پس از گذشت چهار ماه تراکم
108 تا 109 باکتری در هر گرم از حامل را حفظ نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Lab Scale Production of Carrier for Rhizobium InoculantsAbstract:

Symbiotic nitrogen fixation between legumes and rhizobia is one of the most important and interested subjects in agriculture. To perform this process in a controlled manner, rhizobium inoculants, composed of bacterica and carrier, are used.
Most of manufacturers use peat as the carrier, but this natural compound is not found in Iran. This research directed to prevention of import of soybean
rhizobium inoculants and to expansion of high quality nitrogen fixation in domestic legumes. So, the goal of this research is preparation of an appropriate carrier form native organic wastes and minerals and replacement of peat by it.
In this way, 97 simple and mixed compounds were prepared in the form of gamma irradiated and steam sterilized powders and injected with active nitrogen fixing bacteria (
microsymbionts of soybean). As the results showed, ideal carrier, a combination of coal, carbonaceous soil, corncob compost, leaf compost, bagasse and perlite, can conserve bacteria in 4oc in a 4 month period with the final concentration of 1×108 to 1×109 bacteria per gram.Keyword(s):