برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرحله تکمیلی طراحی و ساخت نیم کویل فشارقوی ترانسپوز به روش رزین ریچگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

عملکرد اصلی عایق جداسازی مدارهای الکتریکی با ولتاژهای مختلف از هم و از قسمتهای فلزی که دارای پتانسیل زمینی است می باشد.
عملا وقتی به مواد استفاده شده در ماشینهای الکتریکی گردان توجه می کنیم، مناسب است که آنها را به بخشهای ذیل تقسیم کنیم:
عایق هادی، نوارها و ورق های قابل انعطاف، ورقه های جامد و سفت یا سخت، کابل، ورقه های نیمه هادی ضدکرونا، نوارهای نخ بندی، رزین ها و لاکها.
در این گزارش روی مراحل عملیاتی روش رزین ریچ، مورد استفاده در ساخت کویلهای فرم دار و نیم کویلها (روبل بار) و شینه ها، برای ولتاژهای بیش از
1KV (تا (13.8KV بحث میشود.
مشخص است که موتورها و ژنراتورهایی با مشخصات و ساختمان های مختلف، سیستم های عایق بندی مختلفی را می طلبند، اما این گزارش موتورها یا ژنراتورهای استفاده شده در رنج ولتاژی
10KV تا 13.8KV صنعتی را پوشش میدهد.
روش سیستم معرفی شده برای تولید یا تعمیر کویلهای الماسی یا کویلهای
Hair pin مناسب است اگر چه دستور استفاده نوارها برای اتصالات انتهایی کویلهای Hair pin با کویلهای الماسی متفاوت است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The basic function of insulation is To separate electrical circuits at different voltages from each other and from metallic components at earth potential.
In practice when considering materials for use in rotating electrical machines it is often useful to divide materials into the following categories:
Conductor insulation/Tapes and flexible sheets/Rigid sheets and laminates/Cable/Semi- conducting anti corona sheets/Bracing tapes/Impregnating varnishes and resins.
In this report we discuss the resin- rich process as used in from wound coils, Half coils (Roebel bars) and bars for voltage of 1 KV upwards (upto 13.8 KV).
It is obvious that different motor/generator constructions and characteristics demand different insulation system, But the present report covers High voltage motors/generators in the operating voltage range 10-13.8 KV which are widely used in the industry.
The introduced system is suitable for both production and repair of diamond and Hairpin coils although order of the application of the tapes at connection end of Hairpin coils is different to diamond coils
.Keyword(s):