برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیقاتی تولید مایع پختنی و فوری آکریل مصرفی در دندانپزشکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
چوپان کاره مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مایع آکریل دندانپزشکی تشکیل شده است از متیل متاکریلات (MMA) که پس از تخلیص همراه با جزیی از سایر منومرها و نیز مواد افزودنی جهت استفاده در دندانپزشکی آماده می شود. این مایع می تواند در مجاورت پلی متیل متاکریلات (PMMA) که به صورت گرانول با جرم مولکولی مشخصی تولید می شود از طریقه شیمیایی (فوری) و یا حرارتی (پختنی) عمل پلیمریزاسیون را انجام داده و قطعات لازم در دندانپزشکی را بوجود می آورد. در این طرح خواص فیزیکوشیمیایی MMA و PMMA بررسی شده و آزمایشات مربوط به فاز آزمایشگاهی و نیمه صنعتی آن برای نحوه تخلیص و بهینه سازی فرمولاسیون انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Acrylic resins used in dentistry, consists of purified Methyl Methacrylate (MAM) along with a little amount of other monomers and additives. In the presence of poly Methyl methacrylates (PMMA) prepared in granular form and with specific molecular weight, acrylic resin can be polymerized either as self cure or heat cure form. In this way different parts necessary in dentistry can be made.
In this project, physicochemical properties of MMA and PMMA were investigated and several lab and pilot scale experiments concerning purification and parameter optimization were conducted.Keyword(s):