برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر جاذبه های زنان در آستانه ادراکی دیگرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

قرآن نیز در طرح موضوعات دینی از این شیوه سود می جوید. به عنوان مثال قرآن در داستانهای مختلفی که بیان می دارد، دینداری و بی دینی را از لحاظ آثار آنها در جامعه و تاریخ مورد توجه قرار می دهد و یا به صراحت بیان می دارد «نماز (آدمی را) از فحشا و منکر باز می دارد»،‌ «خداوند هیچ جامعه ای را تغییر نمی دهد، مگر آنکه مردمش از درون تغییر کنند» و... اما شاید به دلیل تاریخ گذشته ما که طی آن شیعه فاقد حکومت بوده است، افکار ما بیشتر در استدلالهای عقلی محدود شده است و در نتیجه بیشتر تبلیغهای ما، مبتنی بر بحثهای عقلی و استدلالهای تعبدی هستند، حال آنکه در میان مردم اقشار قابل ملاحظه ای وجود دارند که یا صرفا طرفدار استدلالهای مبتنی بر فواید اجتماعی امور هستند یا در کنار استدلالهای تعبدی، استدلالهای مزبور نیز آنها را دلگرم تر کرده، در جهت بخشی بدانها موثر واقع می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):