برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جاذبه های توریستی جنوب کشور (جلد اول - مروری بر صنعت توریسم در ایران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

سیر و سیاحت، تفریح و کنجکاوی برای شناسایی نقاط ناشناخته و آشنایی با فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم سایر مدل انگیزه اصلی و سرآغازی برای جهانگردی بوده که انقلاب صنعتی، اختراعات و اکتشافات، به این امر سرعت بخشید و سیر و سیاحت با عنوان «جهانگردی» امروزه چنان رونق و غنایی به خود گرفته که پایه ای اقتصادی برخی کشورها بر اساس آن استوار شده است.
ایران با برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، مناظر بدیع و چشم نواز و سایر امتیازات فرهنگی و تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی در منطقه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، هر چند که برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و آیین نامه های اجرایی توسعه توریسم در سطح ملی و استانی تا حدودی شرایط را مهیا نموده اند ولی درآمد ارزی ایران از این بابت بسیار پایین است.
ایران با جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود در جهان می تواند به قطب بزرگ توریستی تبدیل شود، بنحوی که در میان مدت و دراز مدت درآمد ارزی حاصل از آن بعنوان وزنه ای موثر در صحنه اقتصاد بدون نفت مطرح گردد، اما بایستی با ضوابط و اصول کلی حاکم بر یک صنعت بدان نگریست.
در میان قطبیهای توریستی کشور، جنوب ایران با قابلیتهای توریستی، تفریحی چون سواحل ماسه ای، آبهای کم عمق و روشن، رودخانه های کارون و کرخه، جزایری زیبا، بنادری دلنواز، پارکهای جنگلی، جنگلهای حرا، پرندگانی رنگارنگ، چشمه های آبگرم، قابلیتهای ورزشی زمستانه، تاریخ و تمدن و فرهنگی پر برگ و پر ماجرا و تاسیسات و تسهیلات توریستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق با مطالعه تعاریف و کلیات صنعت توریسم در جهان و ایران به مطالعه جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی جنوب ایران پرداخته شده و سپس در جلد دوم و سوم و چهارم بترتیب جاذبه های توریستی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان را مطالعه نموده و با برنامه ریزی و پیشنهادات لازم برای هر یک از استانهای فوق به ارایه راه حل ها پرداخته ایم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Tourism, recreation, curiosity to recognize the unknown areas and to be acquainted with the other nations culture, civilization and custom has been the main motivation of tourism. The Industrial Revolution, inventions and discoveries speeded this issue and tourism has become so splendour that forms the economical has of some countries.
Iran with a variety of weather conditions, ancient history and civilization, traditional traces, strange and beautiful sights and cultural, historical distinctions, specific geographical position in the area has not got its real position yet, dispite the point that Irans’ first and second of economical and social development, executive regularizations of tourist development in national and county level have approximately prepared the conditions but Iranscurrancy profit obtained from this source is less.
Iran with its own natural, historical and cultural attractiveness has the capability of being a great axis of tourism so that its currancy profit in mid-term and long-term will be respected (regarded) as an effective factor in scene of economy which is based on non-petrolum economy but it should be considered with the total governing of an industry. Among the tourist axies of country, southern part of Iran with tourist and recreational capabilities such as: sandycoasts, shallow rivers including karkhe and karon, beautiful islands and ports, forest parks, Harra forests, various birds, hot-water springs, hibernal sport means, adventurous history, civilization and culture, tourist institutions and facilities has a particular importance. This paper besides providing definitions and generalities of tourist industry in the world and Iran, provides the studies in the area of natural, historical and cultural attractiveness in south part of Iran.
In the second, third and fourth volume of, the tourist attractiveness of Hormozgan, Boshehr and khozestan has been studied and with planning and necessary proposals for each of the abovementioned counties appropriate solutions have been provided
.Keyword(s):