برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

زمین شناسی و ارزیابی پتانسیل مواد معدنی کمربند افیولیتی خمرود- شهر بابک، عناصر: نیکل، کبالت، کروم و مواد غیر فلزی در منطقه شمال غرب شهر بابکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فتحی غلام رضا (مسئول طرح)
آفتابی علی جان (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

طرح ارزیابی پتانسیل مواد معدنی کمربند افیولیتی در منطقه غرب شهر بابک در سال 1370 به جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارایه گردید و پس از طی مراحل قانونی تصویب و از شهریور ماه همان سال مطالعه آن شروع گردید ولی بدلیل مشکلات زیادی که بعدا در حین انجام کار و عدم دسترسی به موقع به وسیله نقلیه متاسفانه در تاریخ مورد نظر طرح مذکور به اتمام نرسید اما خلاصه ای از کارهای انجام شده در این طرح عبارتند از:
1- بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و کانی شناسی منطقه و مقایسه آن با سایر کالرد ملانژهای ایران.
2- مطالعه و بررسی نوع کانسارهای احتمالی موجود در منطقه، همراه با ذکر دلایل و شواهدی که چنین کانسارهایی احتمالا بوجود آمده اند.
3- مطالعه ژئوشیمیایی منطقه و مشخص نمودن محدوده های آنومالی ژئوشیمیایی عناصری نظیر نیکل، کبالت، کروم و مس.
4- مشخص نمودن محدوده و نوع مواد غیرفلزی منطقه و تعیین ذخیره حدسی آنها.
5- گزارش یک سری واحدهای جدید سنگین که تا کنون گزارش نشده بودند.
6- مقایسه ساخت های حاصل از عوامل مختلف زمین شناسی با مدلهای ساختمانی که در برخی از افیولیتهای دیگر جهان بوجد آمده اند.
7- تغییرات مختصری در نقشه زمین شناسی یکصد هزار منطقه و مشخص نمودن واحدهای جدید سنگی بر روی آنها.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):