برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت زمین شناسی استان آذربایجان شرقی و ارزیابی محدوده های کاری مستعد و مناسبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
صمیمی ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل بهره برداری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح با توجه به تنوع و ویژگیهای خاص کشور و استان آذربایجانشرقی و اولویت انجام موضوعات تحقیقاتی کاربردی تر، حوزه "زمین شناسی اقتصادی" که بطور کلی در ارتباط با ذخایر و منابع معدنی و زیرزمینی بحث مینماید، از بین سایر شاخه های علم زمین شناسی انتخاب شده و به تقسیم بندیهای کانسارها از لحاظ "ژنتیکی" و "اقتصادی" اشاره گردید. سپس به معرفی استان از جنبه های مختلف پرداخته و تشکیلات و وضعیت زمین شناسی آن بازگو شد و با توضیح کلیه مواد معدنی موجود در آن، نحوه پراکندگی این مواد در شهرستانها و مناطق مختلف مشخص گردید و بالاخره براساس شناخت و بررسیهای مختلف انجام گرفته، محدوده شهرستان "اهر" بعنوان منطقه مناسبی برای اجرای عملیات چند روزه پی جویی طرح برگزیده شد که طی انجام آن، به رگچه ای از ماده معدنی"استیبنیت" که با شیب زیادی به عمق زمین فرو رفته و اظهار نظر در مورد اقتصادی بودن و یا نبودن آن نیازمند انجام بررسیهای بیشتر زمین شناسی و بکارگیری روشهای خاص اکتشافی است، برخورد شد و در نهایت طرح نیز به معرفی موضوعات و زمینه های مستعد و مناسب مطالعاتی و تحقیقاتی که میتوانند بعنوان محدوده های کاری آینده در نظر گرفته شوند پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به "انجام عملیات اکتشاف جارویی مواد معدنی در استان"، مطالعه گرانیتهای اردوباد در ارتباط با پی جویی طلا"، "بکارگیری روش اکتشافی ژئوشیمیایی برای مطالعه رسوبات رودخانه ای جهت پی جویی مواد معدنی"، "انجام مطالعات مربوط به فرآوری- برخی مواد معدنی شاخص و منحصر بفرد استان مانند دیاتومیت و پرلیت "و" مطالعه و پی جوئیهای لازم در ارتباط با "مواد نسوز"، "کانیهای رسی"، مولیبدن "و غیره اشاره نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

SURVEY OF THE GEOLOGICAL CONDITION OF EAST AZARBIJAN AND EVALUATION OF THE AREAS OF PRODUCTIVE AND APPROPRIATE WORKAbstract:

Peculiar mineral characteristics (metals & non- metals) of this country in general and East Azarbayjan in particular and the periority of doing mors applied works in this respece persuade me to propose this research project which is basically related to economic geology which preeminently deais with mineral resources and ore genesis.
This project introduces various aspetts at oeologic settings and nerly all mineral matters and their areal distribution in many parts of this country.
Finally based on my knowledge and considerations, Ahar district is recognized to be sttabler region for executing of this project During a few days of exploratory field works I have found zones containing veiniets of stibnite (Sb253) with dip sterply in to the ground, however its economic aspects need further detail works.
Ultimately this project introduces many topics and suitable grounds for future investigation including:
1) Implementing sweeping exploratory operations for mineral matters in this county (East Azarbaijan).
2) Study of Ordubad granite with is associated with gold and oolybdenlim.
3) Making use of some geochemical prospecting methods for studying stream sediments.
4) Studying of appropriate are processing techniques particularly for Diatomite and Perlsto using pilot plants.
5) Taking measures for prospecting of refractory materials in general.Keyword(s):