برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناختی - روانشناختی دوران نوجوانی و جوانی ائمه (ع)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
غراب کمال الدین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این طرح تحقیق دوران نوجوانی پانزده اسوه بزرگ اسلام و تشیع بررسی گردیده است. پانزده اسوه ای که زندگانی آنان در دوران نوجوانی و جوانی مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه (س)، حضرت زینب (س)، ائمه دوازده گانه، و موضوعات زیر عناوین فصول تحقیقی را تشکیل می دهند.
1- زمینه های روانشناختی- جامعه شناختی
2- علم جویی
3- کار
4- عبادت
5- بهداشت جسمی- روانی
6- رفتار در خانواده
7- اصول تعلیم و تربیت
نتیجه هر فصل شامل چند اصل تربیتی است که برای استفاده کنندگان و خوانندگان الگویی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Research in the psychological and sociological aspects of imams, adolsence and youth periodAbstract:

In this research the adolescence period of 15 great Islamic and shiis them patern has been considered and gathered under certain subjects, the 15 Islamic pathern whose adolescence and youth period has been studied are: Mohammad the prophet (peace be upon them). Majesty fatemeh, Majesty zeinab and 12 Imam (peace be upon them), these subjects which assign the chapters of the research are:
1- pcycological and socioloyical background.
2- Clergy background
3- labor and workship
4- worship
5- mental health
6- behavior in family
7- training and education principals
In every chapter we discuss the assigned subjects and in the end of every chapter these is a summary including some training principals a bout the subject discussed in that chapter which is useful for the reader.Keyword(s):