برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فانکشن ژنراتور کریستالی بروش DDSگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خلج امیرحسینی محمد (مسئول طرح)
صدقی مهدی (همکار طرح)
عارفیان مسعود (همکار طرح)
زینتی سیدجلال (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذرماه 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

تولید سیگنالهای با شکل موجهای مختلف و در رنج وسیع فرکانس (با دقت انتخاب و ثبات بالا) با استفاده از شیوه های قدیمی، احتیاج به بانک بزرگ کریستال دارد. این طریقه نه امکانپذیر و نه با صرفه است، خصوصا که روشهای کارآمد تازه ای وجود داشته باشند. هدف از این طرح، مطالعه روش (Direct Digital Synthesis)DDS و استفاده از آن در تولید سیگنالهایی با شکل موج و فرکانس دلخواه، با دقت بالای فرکانسی و استفاده از فقط یک کریستال می باشد.
در مرحله آخر این طرح، یک دستگاه فانکشن ژنراتور بروش
DDS با مشخصات زیر ساخته می شود:
1- خروجیهای سینوسی و مربعی: 0.5 هرتز تا 3.1 مگاهرتز با دقت 0.5 هرتز.
2- خروجیهای مثلثی، دندانه اره ای و پترن سیاه و سفید تلویزیون: 0.5 هرتز تا 300 کیلوهرتز با دقت 0.5 هرتز.
3- مجهز به تضعیف کننده دستی با سه رنج:
10dB, 1.0dB, 0.1dB.
4- مجهز به امکانات اپراتوری قوی برای انتخاب فرکانس، رنج جاروب، زمان جاروب و انتخاب شکل موج.
5- حداکثر دامنه خروجی
30Vpp.
6- امپدانس خروجی: 50 اهمکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Generation of different waveforms within a continuous a continuous broad range of frequency band (assuming high stability and resolution of frequency for each waveform) using traditional methods, needs a bank of crystals. This solution is neither feasible nor cost effective, especially when new efficient methods are available.
The aim of this project was to study the DDS (Direct Digital Synthesis) technique and to investigate the use of DDS for the generation of signals with arbitrary wave from and frequency (high resolution frequency) by using of just one crystal.
In the final stage of this project a DDS function generator was designed and implemented with the following features:
1. Sine and square waveforms: 0.5 Hz to 3.1 MHz with 0.5 resolution.
2. Triangle and saw-tooth waveforms and black & T.V. pattern: 0.5 Hz to 300 kHz with 0.5 Hz resolution.
3. Manual programmable attenuator with ranges: 0.1 dB, 1 dB and 10 dB.
4. Microprocessor based control system for various settings including these selections: frequency, waveform, sweep-range and sweep- time.
5. Maximum output voltages: 20 Vpp.
6. output impedance: 50 Ohms.Keyword(s):