برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پروژه بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت قند و ارایه راهکارهای کاهش آن با استفاده از تکنولوژی Pinch (اجرا در کارخانه قند کرج)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عمیدپور مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش یافتن راهکارهای سیستماتیک برای کاهش مصرف انرژی حرارتی در صنعت قند می باشد.
یکی از تکنولوژیهای پرقدرت در آنالیز و یافتن روشهای کاهش مصرف انرژی تکنولوژی پینچ می باشد. استفاده از این تکنولوژی  باعث خواهد شد المانهای مختلف فرآیند تولید قند مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا توزیع و مصرف انرژی حرارتی به بهترین وجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در این فعالیت ابتدا فرآیند تولید قند شناخته شده و با استفاده از موازنه جرم و انرژی انجام گرفته، فرایند در جهت بهینه سازی مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
طبیعی است اصلاح ساختاری فرآیند و ایجاد تغییرات به صورت سیستماتیک در فرآیند صورت می گیرد و متدولوژی جدید برای کاهش مصرف انرژی ارایه می گردد.
طراحی شبکه مبدلهای حرارتی و تغییرات در قسمتهای مهم فرآیند یعنی تبخیرکننده ها، کریستالیزورها، شبکه مبدلهای حرارتی و یوتیلیتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.
بحث همزمان قدرت و حرارت بخاطر تولید قدرت در کارخانه قند موردنظر قرار گرفته و در این رابطه کارخانه قند کرج به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

This research will conduct new process synthesis to real energy saving approach in sugar industry.
One of powerful analysis for handling this matter is pinch technology. All parts of process evaluated and investigated in order to reduce energy consumption by systematic approach.  First sugar process has been recognized, then energy and mass balances have been executed. New methodology (Pinch Technology) cause structural changes in process & heat exchanger network conceptually.
Most major part of sugar process in term of energy consumption will be reviewed and retrofit approach can be applied here.
Cogeneration discus here regarding production heat & power simultaneously in sugar industry. It would be considered as main part of process improvement.Keyword(s):