برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان استفاده از حلال های جایگزین در واحد جذب آمینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با جانشینی حلال مصرفی در واحد تصفیه گاز می توان وضعیت مصرفی انرژی در این واحد را بهبود بخشید. همچنین با انتخاب حلال مناسب، مشکلات زیست محیطی واحدهای تصفیه نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین، در طرح حاضر با جمع آوری اطلاعات مربوط در زمینه حلال های مناسب که قابلیت کاربرد در وضعیت پالایشگاه کنگان را داشته باشند و برقراری ارتباط با شرکت های سازنده عملکرد هر حلال بررسی شد و در نهایت حلال مناسب جایگزین، با شرایط مذکور انتخاب و پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):