برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی متقابل اورانیوم و توریمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
حسینی محمدسعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و عرضه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

در این طرح سعی شده است که به روشی ساده و مقرون به صرفه دو یون فلزی با ارزش توریم را از یکدیگر و سایر اجزاء نمونه جداسازی و اندازه گیری شوند. روش مورد نظر باید از گزینش پذیری و حساسیت مطلوبی داشته باشد تا بتوان این دو عنصر را که دارای غلظت ناچیزی در نمونه های معدنی است از سایر اجزاء جداسازی تشخیص و اندازه گیری نمود. روش های فلوتاسیون از دیرباز در تغلیظ مواد معدنی کاربرد وسیعی یافته اند. لیکن کاربرد آزمایشگاهی آن با مشکلات عدیده ای روبرو است. در این پژوهش سعی شده است تا از یک تفکیک آسان فلوتاسیون که با استفاده از حلال بی اثر و سبک است، گونه های معدنی استخراج و جمع آوری شوند. مزیت اجرای این طرح در این است که حلال بی اثر را نمی توان بدون هیچ گونه آماده سازی و فرآیندی مجددا استفاده کرد و بدین لحاظ از جنبه های اقتصادی و سرعت در اجرای کار حائز اهمیت است.
هدف از اجرای این طرح اندازه گیری سریع مقادیر ناچیز هر یک از عناصر فوق در ساختارهای پیچیده است و نتایج کاربرد این پژوهش مستقیما در تجزیه مواد معدنی راهگشا خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):