برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر برخودکشی در استان لرستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
سیاه پوش امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی لرستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما عرضه گردید.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

خودکشی پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که عوامل متعدد روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بروز و شیوع آن موثرند و شناخت این عوامل بسیار مهم و اساسی است. طرح حاضر در پی جست وجوی برخی از عوامل موثر بر وقوع این پدیده و دادن راهکارهایی جهت کاهش این پدیده است. در طرح حاضر روش اسنادی استفاده شده است و واحد تحلیل فرد است و حجم کل نمونه 512 مورد است. بر اساس یافته های این طرح مهم ترین عامل خودکشی اختلافات خانوادگی است و بعد از آن مشکلات روانی و عامل اعتیاد مهم ترین تاثیر را در سوق دادن افراد به سمت خودکشی داشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):