برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پی جوئی منابع دولومیت چغاخور شهرکردگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی معدن

پژوهشگران: 
فرهمندیان مهران (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1379

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این پروژه ابتدا در قالب یک فاز مطالعاتی به مطالعه و بررسی دولومیت شامل چگونگی تشکیل، مدل های تشکیل، کاربرد و موارد مصرف آن پرداخته شد. سپس با استفاده از اطلاعات و گزارش های موجود و نیز نقشه های زمین شناسی، مناطقی که می توانستند خاستگاه این ماده معدنی باشند، شناسایی و موقعیت آن ها روی نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی مشخص گردید. در مرحله اجرائی کلیه مناطق مشخص شده بر روی نقشه های محدوده، مورد بازدید و بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی قرار گرفت و مناطقی جهت نمونه برداری انتخاب گردید. پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی، تلفیق اطلاعات حاصله و نتیجه گیری بر مبنای نتایج بدست آمده از کلیه مطالعات انجام شده نسبت به انتخاب و معرفی مناطقی که دارای قابلیت مناسب تری بودند، اقدام شد. در نهایت مقادیر ذخایر احتمالی ماده معدنی ارزیابی شده و در خصوص شرائط و چگونگی استخراج و بهره برداری و امکان دستیابی به آن، مطالبی ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):