برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت بازوی اتومات مکانیکی برای انتقال بیلت گرمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به مرحله ساخت نمونه نیمه صنعتی رسیده است. همچنین در ساخت تجهیزات هیدرولیکی کوره استفاده شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در فصل اول به معرفی پروژه و عوامل مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در این راستا اشاره ای به کوره های القایی و چگونگی شارژ و دشارژ آنها می شود و سپس به مساله دشارژ کوره ها اشاره می شود که نهایتا برای حل مساله خاصی از این نوع پرداخته می شود.
در فصل دوم با بیان شرایط اولیه موجود در کارگاه و سیستم درخواستی و توانایی هایی که سیستم مورد نظر باید داشته باشد، طرح هایی در این خصوص پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این طرحها، هم برای داخل کوره و هم برای خارج آن ارایه می شوند و در آخر فصل دوم طرح نهایی انتخابی را برای طراحی نهایی جهت تخلیه کوره مطرح می شود.
فصل سوم با بررسی نحوه عملکرد طرح شروع می شود و پس از محاسبات اولیه لازم شامل محاسبات مربوط به وزن اجزا و مراکز جرم آنها، به محاسبات طراحی اجزا پرداخته می شود این محاسبات شامل نیروی لازم برای نگهداشتن بیلت ها و در نظر گرفتن ضریب اطمینان مناسب برای نیرو، فشار سیستم هیدرولیک و اندازه جک، نیروهای دینامیکی محاسبه قطر پین ها، لینک رابط، فریم و غیره است که تا این مرحله از محاسبات مربوط به قسمت گریپر می باشد. و در مورد مکانیزهای انتقال و دوران نیز طراحی استاتی و دینامیکی پین ها و اجزا آن انجام می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In the following section, due to the special application of the Machine, problems concerning heat transfer and cooling studied, water cooling is chosen and designed to cool the grippers, and arms.
A special section is dedicated for the design of hydrolic circuits, the pressure, and the rate of flow. Due to the used hydrolics in the design of the actuator carrying high loads. In the last section design of a plc is covered which controls the hydrolic valves. Schematics of hydrolic circuits, Electronics and parts are included in the index section.
The final result of this project is a machine used to transport heavy heated parts from an induction heater.
The different parts of the machine include: powerfuljaws to grip the part, a wagon which hold the arm, four parallel reels to case the movement through a horizontal path, and a rotating arm, to perform transport of part in vertical axis. Cooling system is used for all arms, and centeral lubrication unit, the actuator for the system consists of hydrolic jacks controlled through hydrolic valves by a plc. Micro switches are placed in the path of the machine which in conjunction of heat sensors enables. The machine to sort the material at the outlet.Keyword(s):