برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سطح ایمنی در کزاز در سنین مختلف در تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

به منظور بدست آوردن یک تصویر کلی از ایمنی بر علیه بیماری کزاز در اجتماع و به خصوص در افراد بالغ، میزان ایمنی همورال 1367 فرد مذکر و مونث به روش سرولوژیکی دقیقا تعیین گردید. تهیه نمونه خون در سطح شهر تهران انجام شد و بدین منظور از 671 دختر و زن و 696 پسر و مرد خونگیری شد. سنجش میزان آنتی توکسین کزاز در سرم این افراد به روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم انجام شد. در این بررسی معلوم شد که حدود 62% جمعیت مورد مطالعه دارای تیتر ایمنی بخش (Protective) از آنتی توکسین کزاز هستند (>%1 iu/ml) و 38% فاقد تیتر محافظت کننده ای از آنتی توکسین (<%1 iu/ml) بوده و در نتیجه نسبت به بیماری کزاز آسیب پذیر می باشند. بالاترین فراوانی نسبی مصونیت در گروه 9-0 سال (87%) و پایین ترین درصد مصونیت در گروه 69-60 سال ملاحظه گردید. 15% افراد 14-0 سال فاقد تیتر ایمنی بخش از آنتی توکسین کزاز بوده و در معرض خطر ابتلا به بیماری کزاز قرار داشتند در حالیکه این نسبت در افراد بالای 35 سال به 76% بالغ می شد میانگین آنتی توکسین کزاز در نمونه های مونث، مذکر و کل جمعیت به ترتیب 0.18% 0.12 و 0.15 واحد بین المللی در میلی لیتر سرم بود. 61% جمعیت مورد مطالعه حداقل یکبار و واکسن ضد کزاز زده بودند در حالیکه 14% تزریق واکسن نداشتند و 25% نیز اطلاع دقیقی از سابقه واکسیناسیون کزاز نداشتند و از تزریق این واکسن بخود بی اطلاع بودند. 25% افرادی که اعلام کرده بودن حداقل یکبار واکسن کزاز زده اند در مقابل این بیماری مصونیت نداشتند و ضمنا 20% از افرادی که اطلاع داده بودند که واکسن ضد کزاز نزده اند بر علیه بیماری کزاز با توجه به میزان آنتی بادی در سرم آنها، مصون بودند.
این بررسی نشان می دهد که هنوز کودکان و نوجوانانی هستند که به دلایلی پوشش واکسیناسیون بر ضد کزاز را نداشتند و همچنین موفقیت برنامه واکسیناسیون را در زمان بارداری نمایان می سازد و علاوه بر آن تصویر کلی که ازمصونیت بر ضد باکتری کزاز به ما می دهد اینست که پس از سپری شدن دوره نوجوانی و جوانی و با افزایش سن میزان نسبی ایمنی حاصله با آنتی بادی بر علیه این بیماری به تدریج رو به کاهش می رود.این یافته ها واکسیناسیون و اقدامات پیشگیری دیگر را بر ضد این بیماری در جامعه به خصوص در افرادی که پس از اتمام تحصیلات شروع به کار کرده اند و در افراد میان سال و سالمند را تاکید می نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study of Immunity in Tetanus in Different Age Groups in IranAbstract:

In order to obtain a general picture of immunity against tetanus among the human population, especially the adults, the serum antibody levels of 1367 males and females were determined.
This investigation was carried out in the city of Tehran. For this purpose, blood samples were collected from 671 girls and women and 696 boys and men. The technique which was used to measure the tetanus antitoxin was passive Heamagglutination.
The results indicated that about 62% of the population under study had protective antibody levels (0.01 IU/ml.) whereas 38% lacked protective levels of antibody hence they were the population at risk. The highest percentage of individuals with specific immunity was found among the 0-9 Years of age Group (87%) and the lowest per centage of individuals with specific immunity against tetanus was among the 60-69 years of age group. Thus among 0-14 years of age only 15% lacked protective levels of serum antibody whereas this ratio reached 76% among the individuals over 35 years of age. The mean serum antibody titers in females, males and the total population under study were 0.18, 0.12 and 0.15 IU/ml respectively.
This research programme also revealed that 61% of the study population had been vaccinated at least once against the tetanus whereas 14% had never been vaccinated and 25% had no clear knowledge of whether they had ever been vaccinated against the tetanus. However, 25% of the individuals who had declared that they had been vaccinated at least once did not bear protective immunity. Moreover, regarding the serum antibody levels, 20% of those who declared they had no tetanusvaccication, bore protective immunity.
This study, thus revealed that there were children and teen- agers who because of unknown reasons, had no coverage of tetanus vaccination, This study also revealed the highest ratio of population group with protective Immunity were in women of child bearing age.
In general, this research programme pointed out that having passed the childhood and teen- age periods and with increasing age the ratios of protective immunity in the population gradually decreased.
The findings in this research programme provides a number of important guidelines for further research and for vaccination policy, In particular it emphasizes the need for a wider coverage of vaccination against tetanus especially in those who heave high schools, middle age and old peoples.Keyword(s):