برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربردها و مصارف گوگردگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قرنفلی محسن (همکار طرح)
بهرامی آده نرمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

هدف اصلی از انجام این طرح، بررسی کاربردهای متفاوت گوگرد، ارایه روشهای نوین مصرف در ایران بوده و انگیزه انجام این طرح، فراوانی و قیمت مناسب این ماده است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد گوگرد در صنایع مختلف کاربرد دارد و عمدتا برای تولید اسید و کودهای شیمیایی بکار می رفته است. در سال 1979، به دنبال تلاش برای توسعه و تجاری کردن محصولات جدید گوگرد دو محصول مهم آن یعنی بتن و آسفالت با مزیت های قابل توجهی مطرح گردید.
در ایران از گوگرد برای تهیه این دو ماده هنوز استفاده نشده است به نظر میرسد که فراوانی و ارزانی قیر نفتی موجب گردیده که تمایلی برای جایگزینی گوگرد به جای قیر نفتی و یا مخلوط آن دو به عنوان پیوند دهنده
(binder) وجود نداشته باشد، دیگر اینکه تغییر تکنولوژی سابق به شکل نوین مقرون به صرفه نبوده است.
تاکنون هیچ موردی مبنی بر کاربرد گوگرد در تهیه روسازیهای آسفالتی در ایران گزارش نشده است.
در مورد استفاده از گوگرد اصلاح شده (سیمای گوگردی) برای تهیه بتن نیز در ایران در حال حاضر اقدام عملی صورت نگرفته است و علت عدم انجام آن مشخص نیست.کلیدواژگان:

 
 
Title:

AN INVESTIGATION OF SULPHUR CONSUMPTION IN INSUSTRIESAbstract:

This report reviews different sulfur applications in industries.
It is shown that before (1979) the major cosumptions of sulfur were in production of sulfuric acid and fertilizers.
Intensive research led to two new applications for sulfurs i. e. sulfur extended asphalt (SEA) and sulfur concrete.
Abundant source of asphalt and cement in Iran along with the modification need in present technology, make the substitution to sulfur to look inattractive.
However, this work may pave the way for further investigations.Keyword(s):