برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی سدیم مونوفلوئور و فسفات SFPگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
مفتاح سکینه (مسئول طرح)
مهاجری علی (همکار طرح)
علیزاده علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه جهت انجام تست های کیفی و کمی و کاربردی به وزارت بهداشت و بعضی از مصرف کننده ها ارسال گردیده که در صورت تایید، قابلیت تولید در اشل های بالاتر را دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه تولید سدیم مونوفلوئوروفسفات (Na2PO3F) که به اختصار (SEP) نامیده می شود - در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. این ماده بعنوان یک ماده ضد باکتری و قارچ کش در ساخت خمیر دندانهای فلوئوردار بکار می رود. از بین روشهای موجود برای سنتز ترکیب مذکور، روش مذاب، بعنوان مناسبت ترین روش جهت تولید صنعتی تشخیص داده شد.
همچنین با توجه به اهمیت نوع و بویژه جنس راکتور در انجام واکنش، تلاشهایی به منظور انتخاب راکتور مناسب صورت گرفت.
کیفیت و خواص محصول با استفاده از روشهای کیفی و کمی (کلاسیک و دستگاهی) بررسی شد و نتایج آن با نمونه استاندارد خارجی مقایسه گردید.
بازدهی
SEP بدست آمده تقریبا 100% می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):