برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فنی و اقتصادی تولید تیرامگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برای انجام بررسی فنی و اقتصادی سه روش مختلف تهیه تیرام ابتدا می بایست ظرفیتی برای تولید کارخانه در نظر گرفته شود. بر اساس نیاز بازار ایران ظرفیت تولید سالانه تیرام 700 تن در نظر گرفته شده است [1]. با در نظر گرفتن تعطیلی های رسمی سالیانه و در نظر گرفتن زمانی برای تعمیرات سالیانه، هر سال 280 روز کاری فرض شده است. بنابراین میزان تولید روزانه تیرام 2500 کیلوگرم می باشد.
راندمان عملیاتی هر مرحله حدود 90 درصد در نظر گرفته شد. براین اساس روابط استوکیلومتری برای تولید تیرام بدست آمد. با توجه به نوع واکنش، فرآیندی صنعتی برای آن انتخاب و بر این اساس نمودار جریانی فرآیند به همراه تجهیزات اندازه گیری و کنترلی
(P&ID) رسم گردیده است. با استفاده از بیلان های جرم و انرژی و عملکرد هر دستگاه یک طرح مقدماتی از تجهیزات مورد نیاز هر روش بدست آمده است. بر اساس این طرح هزینه ساخت و خرید تجهیزات با اطلاعات گرفته شده از سازندگان و فروشندگان داخل کشور محاسبه شده است.
با داشتن هزینه تجهیزات و سایر هزینه هایی که مربوط به سرمایه گذاری ثابت و کلی می باشد با استفاده از روش های موجود در مراجع برآورد شده است [3]. قیمت مواد اولیه و محصولات از بازار داخل گرفته شده و قیمت موادی که در ایران تولید نمی شود از مراجع استاندارد بدست آمده است [4 و 5].
با داشتن این اطلاعات، ارزیابی اقتصادی سه روش انجام گرفت. از نظر شاخص های اقتصادی مثل نقطه سر به سری، میزان بازدهی، مدت برگشت سرمایه و ارزش افزوده تولید تیرام با روش اکسیداسیون بوسیله کلر مناسب تشخیص داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):