برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه چدن داکتیل بینایتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

چدن داکتیل بینایتی یکی از اعضای خانواده چدنهاست که طی دهه گذشته محققین توجه ویژه ای به آن مبذول داشته اند خواص مکانیکی بسیار بالای آن این امکان را فراهم سازد تا در برخی موارد جایگزین فولاد گردد. تحقق چنین امری جاذبه های اقتصادی قابل توجه ای به همراه دارد، چدن سبکتر و ارزانتر از فولاد بوده و ریخته گری آن با سهولت بیشتری انجام می گیرد.
جهاد دانشگاهی علم و صنعت در سال
1365 طرحی را در زمینه تهیه چدن داکتیل بینایتی و بررسی امکان جایگزینی مس به جای نیکل در تولید این نوع چدنها به جهاد مرکز پیشنهاد نمود. این طرح مشتمل بر دو فاز بوده که در فاز اول این بررسی در مورد چدنهای داکتیل آستمپر و در فاز دوم در مورد چدنهای بینایتی سیاه تاب صورت می گرفت. طرح در سال 1368 به تصویب رسید که در این فاصله فاز اول توسط مرکز پژوهشهای رازی به انجام رسیده بود لذا این جهاد اقدام به اجرای فاز دوم طرح نموده است.
آزمایشات مشتمل بر ریخته گری نمونه هایی به شکل
7 بلوک و به ضخامت های 13، 25 و 50 mm از آلیاژهایی با درصدهای مختلف نیکل و مس می باشد. قالبگیری توسط صفحه مدل و در ماسه صورت گرفته و تلقیح فروسیلیکومنیزیم در راهگاه انجام می گیرد بر روی نمونه های ریخته شده آزمایشات کشش، ضربه، سختی سنجی و متالوگرافی به منظور تعیین خواص مکانیکی و مشخصات ساختاری نمونه صورت گرفته است.
عملیات قالبگیری، ذوب و ریخته گری در مجتمع فنی مهندسی لویزان کارگاه پارس مذاب و کارگاه ریخته گری دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است مجموعا
38 ذوب تهیه گردید که 16 ذوب بدلیل اشکالات طراحی و تکنیکی قابل استفاده نبوده و حذف گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):