برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ابداع روشی ساده برای تخلیص CRP و ساخت معرف اندازه گیری سریع آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
باباشمسی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه سازی شده و در صورت لزوم آماده تولید می باشد. ضمنا مقاله ای از آن تهیه و در اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1378 به صورت سخنرانی ارائه گردید.

جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی- تشخیصی درمانی (تشخیص طبی) و تولیدی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

بدنبال التهاباتی همچون عفونت باکتریایی و جراحت بافتی تغییراتی در برخی از پروتیین های خالص پلاسما؛ پروتیین های فاز حاد؛ رخ می دهد. این تغییرات که اساسا پاسخ به حالت حاد است شامل افزایش سنتز و ترشح این پروتئین ها توسط سلولهای کبدی است. C- Reactive Protein (CRP) از پروتئین های مهم فاز حاد التهابی، با وزن مولکولی 140 کیلو دالتون و به صورت غیر گلیکوزیله است که با اتصالات غیر کووالان به صورت پنتامر در می آید. این پروتئین در کبد سنتز شده و به صورت طبیعی در خون حضور دارد. در حالت نرمال میزان آن در بزرگسالان حدود 0.8 میکروگرم در هر میلی لیتر خون است اما در حالت التهاب ناشی از عفونتهای باکتریایی و جراحت میزان آن تا هزار برابر می تواند افزایش یابد. پروتئین CRP با ته نشین کردن عوامل بیماری زای محلول، فعال کننده قوی شروع راه های کمپلمان کلاسیک است. CRP به عمل فاگوسیتوز کمک کرده و باعث شروع پاسخ التهابی می شود. این پروتئین با اتصال به لنفوسیت های T وظایف آنها را تغییر می دهد و از تجمع و واکنش های فعال پلاکت ها جلوگیری می کند پس از درمان و کاهش عامل التهابی میزان آن بحد نرمال کاهش یابد. اندازه گیری CRP بعنوان یک نشانگر بیماریهای عفونی در آزمایشگاه های تشخیص طبی رایج است. روش های گوناگونی از قبیل Gel precipitation, Slied latex, Radila immunodiffusin, Radio immunoassay, برای اندازه گیری موجود است که روش Slide latex test بدلیل سرعت و سادگی بعنوان یک روش نیمه کمی بیشترین کاربرد را دارد. این روش بر پایه اگلوتیناسیون لاتکس پوشش داده شده به وسیله آنتی بادی با پروتئین CRP بعنوان یک آنتی ژن استوار است. بدین منظور آنتی ژن CRP از سرم انسان استخراج و خالص شد و بر علیه آن آنتی بادی تولدی گردید. روشهای موجود تخلیص CRP بدلیل چند مرحله ای، وقت گیر و گران بودن با طراحی روشی ساده و ارزان این پروتئین را با بهره گیری از جذب سطحی آن به سولفات باریم و تمایل اتصال آن به یون کلسیم استخراج و تخلیص نمودیم. در اولین مرحله مجموعه سرم انسانی را با سولفات باریم مخلوط نموده، رسوب را با نرمال سالاین شسته و پروتئین با غلظت های مختلف محلول سولفات آمونیوم استخراج و دیالیز شد. در دومین مرحله CRP دیالیز شده را به کمک روش الکتروفورز تهیه ای با ژل آگارز حاوی Ca++ خالص نموده و با سانتریفیوژ جمع آوری گردید. بررسی خلوص با SDS – PAGE نشانگر وجود یک باند با وزن تقریبی 28 کیلو دالتون بود. بازده عمل نیز 71% بود. با تزریق CRP خالص در چند نوبت به خرگوش تولید آنتی بادی به روش ELISA بررسی شد. IgG را از سرم خون خرگوش ایمن شده استخراج و با دو روش رسوب دهی نمکی به همراه کروماتوگرافی تعویض یونی و نیز روش مستقیم تعویض یونی (با افزودن سرم به ستون تعویض یونی) خالص سازی گردید. تخلیص انجام شده با SDS- PAGE به اثبات رسید. آنگاه IgG خالص را بر روی ذرات مناسب لاتکس پوشش داده و در نهایت معرف تشخیص CRP که قادر به شناسایی این پروتئین در سرم انسان در زمان کوتاه است ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):