برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

لعاب فلز «مینا» "ENAMEL"گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدی زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این طرح، ابتدا جهت دستیابی به بوته های دیرگداز بمنظور ذوب مناسب لعاب، فرمولاسیون و شرایط پخت بوته هایی مقاوم تا 1500oC و با بدنه سفید ارایه شد و در مرحله بعد با توجه به ویژگی ضد اسید بودن لعاب، فرمولاسیون لعاب آستری و لعاب نهایی تنظیم و بهترین فلوچارت برای مراحل عمل، و همینطور آماده سازی ورقه های فلزی زمینه پیشنهاد گردید.
با انجام آزمایشات گوناگون، ‌اپتیمم میزان وزن لعاب پخته شده در واحد سطح و ضخامت لعاب آستری، جهت داشتن بهترین شرایط سطحی و مناسب ترین انطباق لعاب با زمینه و مطلوب ترین حالت برای ویژگی ضد اسید بودن تعیین شد که این لعاب ها، مقاومت خوبی را در برابر اسیدهای مختلف بویژه اسیدکلریدریک و اسید سولفوریک از خود نشان می دهند و با گذشت هفته ها (زمان غوطه وری) در سطوح بدون عیوب، کوچک ترین نقیصه ای مشاهده نمی گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this study, in the first step, for obtaining the refractory crucible, is designed the formulation and firing conditions of the white crucibies that resistant until 1500OC for the proper melting of the enamel.
In the second step, based on the acid resistance property of the enamel, the formulation of the ground coat and the cover coat is presented, and also the best procedures for the operation steps and preparation of the metallic substrate is suggested.
After various tests, the study founds the optimum weight of the fired enamel deposition per surface area and the ground coat thickness (respectively 700-950 g/m2 & 0.14-0.19 mm) for obtaining the best surface conditions, the most suitable enamel/substrate compatibility and the most applicable state for acid resistance.
These enamels have shown the good resistance against the different acids attacks specially the hydrochloric acid & the sulfuric acid, and with soaking the speciments for the weeks in the acidic solution, they were presented any failures at the indefectible surfaces.Keyword(s):