برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح ژئوالکتریکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مقاومت زمین یکی از پارامترهای مهم در رشته های مهندسی است از نظر زمین شناسی مقاومت زمین نشانه جنس زمین می باشد. اندازه گیری مقاومت ویژه روشی است جهت یافتن معادن مخازن، آبهای زیرزمینی و شناخت آنها از لحاظ عمق، نوع و نیز گستره آنها.
تئوری استفاده از جریانهای الکتریکی جهت کاوشهای زمین شناسی، تئوری قدیمی می باشد که تا عصر حاضر جهت تحقق آنها ایده های بسیاری مطرح می شود. استفاده از جریان
DC نیز یکی از آن ایده ها می باشد. در این پروژه بدنبال ایده هایی عملی خواهیم بود تا ضمن تحقق آن بتوانیم به یک سیستم دقیق جهت اندازه گیری مقاومت زمین دست یابیم. در این میان شناخت پارامترهای جنبی مانند محدودیتهای عملی و نیز ولتاژهای خود زای زمین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شناخت این پارامترها به لحاظ عوامل بوجود آورنده آنها و نیز چگونگی حل آنها صورت می پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The ground resistance is one of the most important subjects in engineering. The ground resistance indicates the kind of material that exists under ground. Therefore, it is used for discovering of mines, water tables, and to find the depth and expansion of them.
The idea of using electrical current for geological discoveries is an old idea many methods have been brought up to realize it. The use of DC current is one of these methods.
This paper intends to find new practical methods and use them for designing a system for accurate measurement of ground resistance. Meanwhile knowing the minor parameters such as practical limitations and self potentials of earth are very important. Knowing these parameters will be possible by taking these factors in to account and studying them.Keyword(s):