برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی تماس شغلی مردان دارای اختلال اسپرم ایدیوپاتیک با عوامل شناخته شده موثر بر اسپرم در مرکز تحقیقات ناباروری پژوهشکده رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری مردان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تغییر در تعداد اسپرم یا کیفیت منی در برخی از مواجهات شغلی ثابت شده است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی مشاغل و مواجهات مردان دارای اختلال اسپرم از نوع ناشناخته یا ایدیوباتیک در مرکز تحقیقات علوم زیستی و ناباروری پژوهشکده رویان بود. از مجموع 1550 مردی که از فروردین سال 78 لغایت اسفند 81 بدلیل ناباروری بدین مرکز مراجعه داشتند 500 مرد هیچ دلیل مشخصی برای اختلال کیفیت منی نداشتند بیماران حداقل دو آزمایش منی داشتند و پرسشنامه ای طراحی شد که در آن پارامترهای اسپرم جدیدترین آنالیز منی، شغل و تماس های شغلی افراد ثبت شد. 146 نفر (%32.8) آنها تماس شغلی با عوامل شناخته شده موثر بر اسپرم داشتند. بیماران بر حسب نوع مواجهه طبقه بندی شدند که 36 نفر (22%) با آفت کش ها، 46 نفر (28%) با حلال ها، 56 نفر (%34.1) با گرما و 26 نفر (%15.9) با مخلوطی از آنها و یا عوامل دیگر مواجهه داشتند. از طرفی بیماران بر حسب شغل در گروه های مختلف شغلی قرار گرفتند که فراوانی آنها در مشاغلی که اثر شناخته شده ای روی کیفیت منی داشتند شامل کشاورز 34 نفر (%6.8)، راننده 40 نفر (%7.8)، جوشکار 22 نفر (%4.4) بود. از طرفی ویژگی های منی و انواع اختلالات اسپرمی در کل افراد و مردان مواجهه یافته و بدون مواجهه محاسبه شد. میانگین پارامترهای اسپرم مثل تعداد اسپرم در میلی لیتر، تعداد کل اسپرم، حرکت و درصد اسپرم های با شکل طبیعی در گروه دارای مواجهه کمتر از گروه بدون مواجهه بود. شایع ترین نوع اختلال در این مردان آستنواسپرمی 444 نفر (98.2%) و پس از آن به ترتیب تراتواسپرمی – اولیگواسپرمی- اولیگوآستنواسپرمی- اولیگواستنوتراتواسپرمی و آزواسپرمی بود.
بنابراین تماس های شغلی در مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند علتی مهم در حدود
1/3 این بیماران باشد. لذا شناخت عوامل خطر دستگاه تولید مثلی، آموزش بیماران و رعایت اصول بهداشت حرفه ای جهت کاهش مواجهه گام موثری در پیشگیری از مشکلات فوق می باشد.کلیدواژگان: ناباروری مردان، مواجهات شغلی، اسپرم، کیفیت منی، کشاورزان، جوشکاران، کار

 
 
Title:

Frequency of occupational exposures in Abnormal spermogeramAbstract:

A total of 1550 consecutive men whose spouses were unable to conceive were recruited from an infertility clinic. Of these, 500 men were found to have no known cause for their reduced semen quality. They had at least two semen analysis and results of recent semen analysis were linked to occupational exposure data from a self-administered questionnaire. 164 of men (32.8%) were occupational exposures known to be hazardous to fertility. According to exposure group 36 men exposed to pesticides, 46 men with solvents, 56 men with heat and 26 men with mixed. Frequency of high risk occupational groups was, farmers 6.8% (n=34), dives 7.8% (n=40), welders 6.6% (n=22). Frequency of semen characteristics of this group was astenozoospermia (98.2%), teratozoospermia. Oligozoospermia, oligoasthenozoospermia oligoasthenoteratozoospermia and Azoospermia, respectively. Also mean semen parameters include Density, total sperm count, motility and normal morphology was less in exposed group. We concluded that occupational exposures play an important role in idiopathic infertile men, affection one third of patients. Therefore, Identification of potential reproductive hazards, education and advocation of patients, and reduction of exposure level via Industrial hygine programs can be helpful.Keyword(s): Occupational exposures, semen, semen quality, Farmers, welding, male infertility, sperm, work