برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی EP در ART در مراجعین به پژوهشکده رویان طی فروردین 78 تا اردیبهشت 80گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
صدقیانی مقدم سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

موضوع مورد بررسی تعیین اثرات به کارگیری روشهای مختلف ART در ایجاد EP می باشد. این طرح به صورت آنالیز گذشته نگر اطلاعات صورت گرفت. برای انجام تحقیق، پرونده 523 بیمار باردار که طی فروردین 78 تا اردیبهشت 80 در موسسه رویان تحت ART قرار گرفته بودند، بازنگری شد. در میان این تعداد سه مورد مشکوک به EP وجود داشت. مشخصات این سه نفر به صورت زیر است:
1) خانم 30 ساله، با سابقه 5 ساله نازایی و سن ازدواج: 24 سالگی با نازایی اولیه به علت
Male factor
2) خانم 31 ساله، با سابقه 6 ساله نازایی و سن ازدواج: 24 سالگی با نازایی اولیه به علت Male factor
3) خانم 40 ساله، با سابقه 15 ساله نازایی و سن ازدواج: 25 سالگی با نازایی اولیه به علت Male factor
در بیشتر مراجعین، طول مدت ناباروری (9±4.8) نه سال بود. میانگین سنی کل جمعیت مورد مطالعه 30 سال بود.
پس از انجام تستهای آماری مشخص شد که میزان
EP به دنبال ART در بین بیماران فوق 0.75% است.
نتایج: نازایی به علت فاکتور لوله ای، جراحی های شکمی مختلف در گذشته، سابقه
EP قبلی، عفونت لگنی، وجود هیدروسالپنکس یا سایر علل ناباروری در زنان رابطه ای منفی با ایجاد EP دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The prevalence of EP in ARTAbstract:

The topic which has been studied was to determine the results of employing different methods of ART in cousing ectopic pregnancy. This study has been done as a retrospective analysis of information. In order to do the study, the files of 523 pregnant patients who have undergone ART during farvardin in 78 to ordibehesht 80, in Royan Institute, were reviews.
There are three cases suspicious of EP. The charactristics of these three patients is as below:
1. A 30- year- old women with the history of 5 years infertility due to male factor.
2. A 31- year- old women with the history of 6 years infertility due to male factor.
3. A. 40- year- old women with the history of 15 years infertility due to male factor.
In most of the patients the Infertility period was 9 years.
The total age mean in the studied population was 30 years.
It was shown after doing statistical test that the rate of EP after ART among these patients is 0.57%.
Results: Tubal factor Infertility, various previous abdominal surgeries, previous EP or pelvic infection, presence of hydrosalpinx and the other causes of infertility in women have a negative correlation with EP as outcome.Keyword(s):