برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حاصله از طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (میناب و زابل) (جلد ششم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

بررسی انجام شده در خصوص شیوع بیماری سل بر اساس اندازه گیری اندکس توبرکولینی در جزیره قشم توسط اکیپی از دانشجویان پزشکی در سال 1363 بر اساس تقاضای مسوولین منطقه به مورد اجرا گذارده شد. در مجموع روستاهای جزیره 11 روستا در دو بخش مرکزی و شهاب مورد بررسی قرار گرفته و حدود 3000 نفر از ساکنین این روستاها با مایع تست توبرکولین 2 واحدی تست شدند و سپس رآکسیون این افراد به تست خوانده شد.
بر اساس نتایج حاصله میزان افرادی که جواب تست آنها مثبت بود قریب 6.4 درصد بود که اکثر آنها را افراد مذکر تشکیل می داد. طیف قالب در جمعیت مورد مطالعه افراد زیر 15 سال بوده ولی اکثر جوابهای مثبت در سنین بالای 15 سال مشاهده می شود.
با این وصف می توان گفت شیوع بیماری سل بر اساس اندکس توبرکولینی در جزیره قشم در افراد بالغ شایع بوده و نسل جوان آن نسبتا از ابتلای به بیماری مصون بوده اند و نتایج و درصدهای حاصل از بررسی فوق تقریبا با نتایج حاصل از سایر مناطق کشور تطابق دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):