برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش نتایج حاصله از مراکز تحقیقاتی- خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (میناب و زابل) (جلد چهارم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در سال 1363 یک اکیپ یازده نفره از دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد در طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در منطقه بشاگرد از استان هرمزگان شرکت جسته و در یک دوره 15 روزه اقدام به انجام تست توبرکین 2 واحدی در این منطقه نمودند.
بعلت کوتاهی دوره طرح و وسعت منطقه در این سال تعداد 21 روستا در این منطقه تحت پوشش طرح قرار گرفتند که عمدتا در دو حوزه دره پهن و جکدان قرار داشت. مجموعا 2264 نفر از ساکنین این روستاها تحت پوشش طرح قرار گرفتند. کل جمعیت این 21 روستا برابر 4619 نفر بود که 2264 نفر از این جمعیت در طرح مورد آزمایش قرار گرفتند که معادل 48.99 درصد جمعیت این روستاها می باشد. بر اساس نتایج حاصله 49.5 درصد از افراد مورد آزمایش را مردان 50.5 درصد را از زنان تشکیل می دهند. بیشترین افراد مورد آزمایش در گروه سنی 14-5 سال قرار داشته و معادل 30.4 درصد جامعه مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج حاصله 88.5 درصد جمعیت آزمایش شده جواب منفی 6.8 درصد جواب مثبت 3.9 درصد جواب مثبت مصون 0.9 درصد جواب مشکوک داشته اند. بیشترین تعداد پاسخهای مثبت در جنس مرد مشاهده می گردد و از طرف دیگر آلودگی در گروه سنی 44-25 سال بیش از سایر گروهها می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):