برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی محیط های کنترل شده (فیتوترون)



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

محیط های کنترل شده اتاقک بسته ای هستند که پارامترهای مهم آنها از قبیل دما و رطوبت نسبی در آنها کنترل می گردد. کاربرد آنها بسیار وسیع است از تحقیقات پزشکی گرفته تا تحقیقات کشاورزی، مبارزه بیولوژیک ساخت و تولید قطعات الکترونیکی وغیره. فیتوترون نیز یک محیط بسته می باشد که شرایط آب و هوایی مختلف را به منظور تحقیقات کشاورزی شبیه سازی می نماید. در فیتوترونها علاوه بر کنترل دما، رطوبت، نور، سرعت جابجایی هوا و گازهای مختلف به منظور فراهم نمودن محیطی ایده ال برای رشد گیاهان کنترل می گردد. فیتوترونها از زمره دقیقترین و کاملترین دستگاه ها از رده محیط های کنترل شده محسوب می شوند.
این طرح شامل چندین پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد وارایه چند مقاله در مجامع علمی بوده است. همچنین بر پایه این طرح سه پروژه طراحی و اجرا در استانهای آذربایجان غربی و شرقی صورت پذیرفته است.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Controlled environments are closed test- spaces that their important control variables such as temperature and relative humidity could be controlled. Controlled environments have many applications in medical and agricultural research fields and industrial fields such as electronics manufacturing. Phytotron is a controlled environment that simulates various climatic for agricultural research. It controls temperature, air flow, relative humidity and irradiation in a close test- space to provide ideal conditions for growing up various kinds of plants.
Besides this research several projects in M.SC. and B.SC. have been done and a few paper in scientific conferences been presented.
Also, based upon this research three phytotrons have been designed and installed in agricaltual research centers.



Keyword(s):